(Dit is artikel #3 uit onze korte serie die kijkt naar wat er nodig is om ineen continu veranderende toekomst succesvol te worden én te blijven. Lees vooral eerst #1 en #2 als je écht klaar voor de toekomst wilt zijn.)


Attitude, mindset, kennis, en vaardigheden

Vervolgens komt dan natuurlijk de vraag: Hoe pas ik mijn attitude en mindset aan? En hoe kan ik het beste nieuwe kennis en vaardigheden opdoen?

Simpel gezegd doe je dat door jezelf te gaan ontwikkelen. En dankzij de drukpers en het internet is dat gemakkelijker dan ooit. Google ‘Verschil tussen features, advantages en benefits’, ‘effectief communiceren’ of ‘time management tips’ en je krijgt pagina’s vol met kennis aangeboden. Tevens kun je daar genoeg aanbod vinden als het gaat om trainingen, workshops, en cursussen.

Er is dus genoeg aanbod via het Internet alleen al.

Ook zijn er natuurlijk bibliotheken vól geschreven met alle kennis en theorie die de mens te bieden heeft. Lees dat, en je bent ook een stuk verder. Sterker nog, in management-, personal development-, of professional development boeken staat ook hoop over de verschillende vaardigheden die belangrijk zijn om stappen te zetten in je eigen groei en succes.

Door boeken te lezen, kun jij klaar voor de toekomst leren zijn!

Klik hier voor een aantal bijzonder indrukwekkende boeken, die je kunnen ondersteunen in jouw eigen ontwikkeling.

Natuurlijk neem je ook contact op met Vision Forward, wanneer je jouw skill set wilt uitbreiden! 😉

Wel is het natuurlijk vervolgens van belang om die theoretische kennis en vaardigheden daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Anders blijft het bij theorie, en zal de opgedane kennis of de eigen gemaakte vaardigheid niet tot uiting komen.

En dan nu de hamvraag: Als het zo makkelijk is, waarom doet bijna niemand het dan?

Het antwoord: Welkom bij de irrationaliteit van de mens.

Is jouw brein al klaar voor de toekomst?

We hebben er eerder uitgebreid over geschreven (klik hier, hier, en hier) dus ik ga het kort houden: Het menselijke brein automatiseert praktisch alles (>95%) van het menselijk handelen en zet vooral energie in om de status quo te bewaren – want dat lijkt tenminste ‘veilig’. Dus ondanks de veranderende omstandigheden vinden mensen het bijzonder ingewikkeld om daadwerkelijk zelf ook mee te veranderen. Dat doorbreekt namelijk de huidige status quo.

Mensen zijn nou eenmaal lang niet zo rationeel als we zelf graag mochten denken. Het merendeel van onze acties zijn niet op objectieve feiten gebaseerd, maar op onze gedachten over én interpretatie van die feiten. Wij noemen dat onbewuste overtuigingen.

Die onbewuste overtuigingen bepalen wat je doet en hoe je dat doet – je doet tenslotte niks wanneer je niet overtuigd bent van de waarde daarvan, toch?

Wanneer je dit weet, wordt het enerzijds lastiger en anderzijds makkelijker om de boel op scherp te zetten.

Lastiger enerzijds, omdat mensen bijzonder graag (blijven) geloven in en vasthouden aan hun eigen gelijk. Dat zijn natuurlijk de eigen overtuigingen. Want: Jij zou het niet doen als je niet overtuigd zou zijn van de logica en rationaliteit ervan, toch? Ondanks eventuele tegenstrijdige berichten – die worden snel van de hand gedaan.

Anderzijds wordt het makkelijker. Want nu je weet dat mensen irrationeel zijn, jij en ik dus ook, is de stap van bewustzijn hieromtrent gezet. Je kunt dus sneller aan jezelf en je eigen onbewuste, irrationele gedachtegangen gaan twijfelen – kritisch blijven en jezelf vragen stellen, om zo tot betere antwoorden te komen! Ideaal!

De reden dat dit van belang is, is omdat die (nu nog) onbewuste overtuigingen, genesteld in jouw brein, ook tevens de short cut zijn tot het klaar zijn voor de toekomst!

He?!

Het zit zo: Wanneer jij jezelf de bewuste overtuigingen aanleert dat jij van toegevoegde waarde bent, dat leren fantastisch én gemakkelijk is, en dat jij een voorsprong hebt op anderen juist omdat jij je gemakkelijk positief aanpast aan veranderende situaties, dan is het natuurlijk logisch dat dit zich gaat laten zien.

Blijf leren en ontwikkelen als je klaar voor de toekomst wilt zijn!

Als je bovenstaande overtuigingen maar vaak genoeg blijft herhalen tot jezelf, ga je je anders gedragen op basis van die nieuwe overtuigingen. Je gaat het namelijk geloven. Je gaat nieuwe kennis en vaardigheden sneller adopteren, zodat je jouw houding en gedrag flexibeler kunt in zetten al naar gelang de situatie. En dat is handig op alle niveaus.

Sterker nog, de enige reden die er voor mensen is om te veranderen, is als zij zich er heel sterk van bewust zijn dat het nodig is. Enige vorm van (duurzame) gedragsverandering komt voort uit de overtuiging dat het nodig, wenselijk, en nuttig is. Anders gebeurt dat niet.

Daarom komen wij zo vaak CEO’s, directeuren, en managers tegen die zich écht geen raad weten met ontwikkel-vraagstukken binnen de organisatie. Ze bieden toch alle kennis en vaardigheden aan? Waarom veranderen die collega’s dan niet gewoon? Het is toch simpel?

Jammer, maar helaas.

Hoe dan wel?

Gelukkig is er hoop: Je bent zelf namelijk het meest belangrijke instrument wat je hebt. Los van hoe de omgeving verandert en in de toekomst blijft veranderen, zolang jij zelf in staat bent om kritisch naar jouw eigen overtuigingen te kijken en aan te passen waar dat nodig is, zal jij in staat zijn om flexibel mee te bewegen en succesvol te zijn.

Ben jij klaar voor de toekomst? Bekijk jouw overtuigingen, en je weet het.

Ben jij nog niet klaar voor de toekomst? Neem de tijd om eraan te werken, zodat je dat kunt worden.

Vision Forward ondersteunt mensen en organisaties in deze ontwikkeling. Sterker nog, de irrationaliteit van de mens is het fundament in alles wat we doen aan trainingen en ontwikkeltrajecten. Wij weten namelijk dat dit een essentieel onderdeel is van het ‘loskomen’ van onbewust beperkende overtuigingen en de transitie naar bewust constructieve overtuigingen die je écht verder gaan helpen.

Kom hier in contact met ons om verder te praten over de toekomst van jouw organisatie en de mensen die zich daarvoor in zetten. Nu én in de toekomst.

Geschreven door Stephan Annema

Volg het YouTube kanaal van onze CEO Martijn Schaap als je meer wilt weten over het stellen van Doelen, succes realiseren, en ondernemerschap!