Eerder heb ik al geschreven over het nut van DISC, en gaf toen een overzicht van de 4 verschillende gedragsstijlen die je onder DISC kunt beschouwen. Met dit artikel gaan we een stap verder door kijken naar het nut van DISC wanneer je effectief leiderschap wilt laten zien. Daar kan DISC je bij helpen.

Zoals je wellicht weet, worden gedragsstijlen vanuit DISC bekeken over 2 assen:

  • Ben jij Actief of Bedachtzaam?
  • Ben jij Taakgericht of Mensgericht?

In dit artikel gaan we kijken naar het verschil tussen Actief en Bedachtzaam in het kader van leiderschap, en hoe een leider de beide stijlen in kan zetten om vooral effectief leiderschap te tonen.

Deze eerste as (van Actief naar Bedachtzaam) geeft vooral het tempo en de kracht aan waarmee iemand communiceert en hoe hij/zij zich gedraagt. (Ja, het is een spectrum, dus niet zwart-wit.)

In het volgende artikel kijken we naar Mensgericht versus Taakgericht. Volg onze LinkedIn pagina om op de hoogte te blijven!

Actief of Bedachtzaam?

Wanneer je Actief bent, dan heb je sneller je antwoord klaar, je verbaliseert als het ware je gedachten. Je vindt externe prikkels fijn, en ben je altijd écht aanwezig (zowel fysiek als verbaal). Je schakelt snel, koppelt snel, houdt van variatie, en je kunt makkelijker dingen loslaten om naar het volgende over te gaan. Je houdt er niet van om je stringent te houden aan een vooropgezet plan. 

Wanneer jouw gedragsstijl zich als Bedachtzaam kenmerkt, heb je duidelijk een ander tempo. Zaken moeten rustig bekeken worden, en idealiter even laten bezinken, voordat er tot actie over gegaan wordt. Je wilt even nadenken voordat je reageert, zodat je goed beslagen ten ijs komt. Binnen vastomlijnde kaders werken is voor jou heel prettig.

Wat is het nut van disc? Ben jij bedachtzaam of actief?
Ben jij bedachtzaam? Of actief?

Actief Leiderschap

Ben jij een Actieve leider? Dan zal je hard je best moeten doen om de Bedachtzame collega’s mee te nemen naar jouw visie op de zaken. Die moet je de tijd gunnen, zodat ze objectief kunnen kijken naar de zaak. Geef ze de kans om vragen te stellen, en kom met doordachte antwoorden. Schiet niet alleen vanuit de heup. Leg de koppelingen die jij heel snel maakt, rustig uit.

Realiseer je dat bedachtzame mensen om je heen tijd nodig hebben om na te denken, en vraag ze erop terug te komen. Spreek een tijdspanne af wanneer je het antwoord verwacht. En niet onbelangrijk: Ze hebben kaders nodig.

Let wel op: Voor jou gaat het hoogstwaarschijnlijk langzaam en traag. Dat is logisch, want het te lang overdenken van zaken is niet jouw natuurlijke gedrag. Maar wanneer draagvlak van belang is voor de beslissingen en richting van jouw organisatie of afdeling, heb je rekening te houden met het feit dat andere mensen anders in elkaar zitten.


Bedachtzaam leiderschap

Natuurlijk is het tegenovergestelde ook realistisch en te verwachten: Als je een Bedachtzame leider bent, dan vind je objectief en/of methodisch tot goede keuzes en beslissingen komen belangrijk. Je hebt er behoefte aan de kaders te definiëren. Dan neem jij misschien wel de tijd, maar jouw Actieve collega’s zitten te springen totdat ze (weer) in actie mogen komen!

En wanneer er een richting is gekozen, kun je in ieder geval verwachten dat er al actie wordt ondernomen voordat volledig doorgrond is wat de daadwerkelijke set aan taken is.

Let wel op: Voor jou gaat het hoogstwaarschijnlijk veel te snel, en zijn je Actieve collega’s erg ongeduldig. Natuurlijk is ook dit logisch, want het Actieve is niet jouw natuurlijke gedrag. Wanneer je de Actieve collega’s meekrijgt en in de juiste richting krijgt, zal je wel zien dat er een hoop gedaan wordt!


Overigens goed om te weten dat je als Bedachtzaam leider écht kennis van zaken hebt, je ook snel in de actie kunt schieten. En idem geldt dat een Actief leider ook goed z’n strategische keuzes kan overdenken. Het is niet zo zwart-wit, het is logischerwijs situationeel. Wat we hier beschrijven aan Actief en Bedachtzaam is feitelijk je startmotor, en daar sla je op aan.


Effectief leiderschap & DISC

Zoals je verwacht, zit de kracht is het combineren en in balans krijgen van het Actieve en Bedachtzame leiderschap. En ja, dat gaat schuren. Want het voelt onnatuurlijk.

Maar wanneer je een grotere impact wilt kweken op de mensen in jouw organisatie, of stakeholders in een externe organisatie, dan heeft het bijzonder veel nut om gedrag aan te nemen wat hen niet onbewust afschrikt.

Je wilt hen meenemen naar jouw visie, en dus ga je je aanpassen.

Wanneer je probeert om de zaken vanuit de andere kant te zien, dan zorgt dat ook voor begrip. Een Bedachtzame leider snapt dat hij of zij, voor een grote groep collega’s, misschien wel veel te langzaam gaat en kan dan stappen zetten om een paar stappen sneller te gaan. Dat kan ervoor dat hij mensen aangehaakt houdt. Kijk naar wat jouw mensen nodig hebben.

Een effectief leider houdt mensen bij zich, en geeft een visie, doelen, en kaders waarin zijn of haar mensen kunnen handelen om samen veel meer te bereiken dan een individu in z’n eentje kan.

Met een groot empathisch vermogen en begrip voor de andere manieren zorg je er tevens voor dat mensen zich committeren aan die visie en doelen, en dat je samen snel gaat.

Probeer boven je eigen natuurlijke en onbewuste gedragsstijl uit te stijgen, dan ga je merken dat de andere gedragsstijl ook een hoop voordelen biedt.

Combineer de meest effectieve kanten van beide stijlen, en wordt een nóg effectiever leider binnen jouw organisatie.

Het nut van Disc en effectief leiderschap
Het nut van DISC en effectief leiderschap

Meer weten? Laat een bericht achter!

Geschreven door Stephan Annema en Raquel van Oijen. Raquel is onze DISC-specialist!

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube