Eerder heb ik al geschreven over het nut van DISC, met een overzicht van de 4 verschillende gedragsstijlen vanuit DISC. Daarna is de koppeling tussen DISC en effectiever leiderschap behandeld. Dit artikel focust op de effecten van DISC op teamontwikkeling en de positieve gevolgen voor onderlinge samenwerking binnen een team.

Zoals je wellicht weet, worden gedragsstijlen vanuit DISC bekeken over 2 assen:

  • Ben jij Actief of Bedachtzaam?
  • Ben jij Taakgericht of Mensgericht?

In dit artikel gaan we kijken naar het verschil tussen Taakgerichte en Mensgerichte individuen binnen teams, en hoe beide stijlen ingezet kunnen worden qua teamontwikkeling op het gebied van samenwerking en resultaatgerichtheid.

Deze tweede as (van Taakgericht naar Mensgericht) geeft aan hoe je reageert op je omgeving, en of je dat doet vanuit gunst of een gezonde dosis wantrouwen. (Ja, ook dit is een spectrum, dus niet zwart-wit.)

In het vorige artikel keken we naar Actief versus Bedachtzaam.

Taakgericht of Mensgericht?

Ben jij Taakgericht? Dan ben je wat meer controlerend, laat je je het liefst leiden door feiten, logica en argumenten. Tegelijkertijd zit het wantrouwen in hoe je een situatie bekijkt – je bent gezond sceptisch totdat het tegendeel bewezen is. Je volgt de processen graag, en/of hebt een mind set van ‘GO GO GO!’. De taak gaat voor de mens. Dat kan soms halsstarrig over komen, maar die processen en taken zijn er natuurlijk niet voor niets.

Ben jij Mensgericht? Dan ga je meer voor je gevoel en ben je vertrouwend totdat het tegendeel bewezen is. De focus ligt op elkaar, en de individuele talenten die mensen meebrengen, en daarna pas op een specifieke taak of proces. Vanwege het Mensgerichte karakter is feedback lastig, want dat kan snel voelen als kwetsen, en dat is onwenselijk. Dit kan leiden tot schijnharmonie, wanneer je niet uit wat je voelt en denkt.

Als je lid bent van vooral Mensgericht team, maar je bent heel Taakgericht, dan kan dat Team soms overkomen als fluffy. Je bent hier toch tenslotte op je werk? Dan moet er ook gewerkt worden. Er zijn resultaten om te realiseren, idealiter volgens een bewezen proces met voor- en nadelen. Daar houdt je rekening mee, en daar doe je je ding mee. Wanneer er gekeken wordt naar het wijzigen van valide processen, is dat maar onhandig. Want het werkt toch gewoon?

Teams

Tevens: Ben jij als Mensgericht persoon een lid van een heel Taakgericht team, dan is er een grote kans dat je het sociale aspect in de samenwerking mist. Iedereen zit op een eigen eilandje te werken, terwijl we toch juist sámen iets willen realiseren? Dus laten we vooral de mensen niet vergeten, want mensen zijn het grootste kapitaal wat een organisatie in zicht heeft. Zonder het samen te doen, missen we een hoop kansen. En laten we vooral kijken waar iedereen van nature goed in is, zodat we het maximale uit de mensen halen!

Net als bij een Actieve of Bedachtzame Leider, gaat het natuurlijk om het zoeken van de balans tussen de verschillende gedragsstijlen.


Overigens goed om te weten dat je als Mensgericht teamlid ook het Doel voorop kunt hebben staan, mits je het niet uit het oog verliest. Want jouw startmotor is de Mens. Idem geldt dat een Taakgericht teamlid ook oog kan hebben voor zijn/haar mede-teamleden, en tegelijkertijd slaat de startmotor aan op de taak. Bij teamontwikkeling kijk je naar alle individuen binnen het team.


Mensgerichte teamleden

Een Mensgericht individu snapt dat mensen het belangrijkste zijn om veel meer gerealiseerd te krijgen, maar kan tegelijkertijd de processen en daadwerkelijke actie loslaten. Het nemen van beslissingen duurt hierbij ook langer, omdat er eerder vanuit gevoel gekeken wordt dan vanuit feiten en argumenten. Er is angst voor conflict. Dat kan leiden tot een ineffectief team waar geen resultaten worden behaald.

Taakgerichte teamleden

Een Taakgericht individu heeft helder dat er daadwerkelijk gewerkt moet worden. Het Doel of het resultaat staat voorop. De actieve collega’s met een goed tempo, en de bedachtzame collega’s iets langzamer, waar processen gevolgd worden die werken en tot resultaat leiden. Een nadeel hiervan is dat de mens vergeten wordt, en er heel conservatief en halsstarrig vastgehouden kan worden aan processen of louter naar het resultaat gekeken wordt. Ook al werken die niet (meer) optimaal en zijn ze aan vervanging toe. Dan kan het nuttig zijn om te kijken naar de individuele kwaliteiten en talenten van mensen.

Teamontwikkeling: Ben jij taakgericht of mensgericht?
Gebruik jij een taakgericht proces? Of een mensgerichte aanpak?

Kortom: Bekijk in jouw team of organisatie hoe de balans is tussen Mensgericht en Taakgericht. Voor beide is een hoop te zeggen, zeker gekeken vanuit de essentieel goede kwaliteiten van ieder type. Idealiter kom je tot een groep mensen die elkaar niet vergeet, elkaar aandacht geeft en sociaal werkt, en waar tevens hard gewerkt wordt om een mooie set aan resultaten te realiseren volgens goede processen. Vertrouw op elkaar, en vertrouw op de zaken die je samen hebt afgesproken.

Combineer stijlen tijdens teamontwikkeling

Probeer boven je eigen natuurlijke en onbewuste gedragsstijl uit te stijgen, dan ga je merken dat de andere gedragsstijl ook een hoop voordelen biedt. Combineer de meest effectieve kanten van beide stijlen, en zorg voor nóg effectievere teams binnen jouw organisatie. Dit is de eerste stap binnen teamontwikkeling, en dat gaat je helpen om samen betere resultaten te realiseren.

DISC is een goede tool voor teamontwikkeling.
DISC is een goede tool voor teamontwikkeling, commercie, en leiderschap!

Geschreven door Stephan Annema en Raquel van Oijen. Raquel is onze DISC-specialist!

Meer weten over DISC? Klik hier om een mail te sturen, en dan komen we met je in contact om de voordelen voor jou en jouw organisatie te bespreken!

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube