Positieve mindset tijdens negatieve omstandigheden (zoals Corona)

Het moment van schrijven is de eerste helft april 2021, en het is (nog steeds) een gekke tijd.

Het is een tijd van COVID-19 en het corona-virus, waarin we als samenleving net maanden achter de rug hebben waarin we thuis in quarantaine zaten. Veel thuis werken, praktisch geen sociale evenementen, en maar beperkt contact met familie, collega’s of klanten.

Als consultant/trainer bij Vision Forward kom ik, net als mijn collega’s, veel bij bedrijven over de vloer. Zowel digitaal als fysiek, afhankelijk van de maatregelen vanuit het kabinet en het RIVM, natuurlijk.

Eén van de zaken die ik het meest interessant vindt bij zulke gesprekken, is het verschil in mindset bij mensen.

De één zit er anders in dan de ander: “Dit is de slechtste tijd ooit om een eigen zaak te hebben, alles is kwalitatief uitermate teleurstellend, en het gaat jaren duren voordat we hier uit zijn – als dat ooit gebeurt.”

Dit horen we, in verschillende mate van heftigheid, veel. Maar we horen ook andere berichten.

“Ja, nu is het even zwaar. Maar aan ons om nu, in tijden van onzekerheid, het verschil te maken voor onze klanten en opdrachtgevers. Even aanpassen, zeker. Maar wij geloven dat we het kunnen, dus we kunnen het ook!”

Hoe denk je dat de verschillende personen uit de voorbeelden hierboven uit deze COVID-19 crisis gaan komen?

En het verschil zit ‘m in de overtuigingen waar men zich door laat leiden, en daardoor de negatieve of positieve mindset die ze hebben.

In dit artikel wil ik een paar uitspraken met jullie delen, die mij altijd sturen richting het bekijken van het positieve, juist tijdens negatieve omstandigheden.

Hier kun je wat mee, zowel in persoonlijke als professionele sfeer. Of je nou thuis bent of op werk, jouw mindset is altijd kenbaar.


Praktische aanpak: De Stoa

Tijdens lessen Latijn en Grieks ben ik in aanraking gekomen met de Stoa, ook wel het Stoïcisme, genoemd. Dit is een praktische filosofie, die zich niet zozeer bezig houdt met de Grote Vragen des Levens, maar meer met de dagelijkse gang van zaken. Ondanks dat dat meer dan 15 jaar geleden is, is het me altijd bijgebleven.

Stoïcijnen staan in de volksmond bekend om emotieloos en anti-sociaal interacteren met anderen, maar dat is verre van de kern van de Stoa.

Waar gaat het om bij de Stoa? Praktische lessen die ervoor zorgen dat jij elke dag nét een beetje beter handelt en in de wereld staat.

Iets minder ego, iets minder irrationeel.

Vooral wat meer ‘goed’, en actiegericht.

Weten waar je invloed op hebt, en daar vervolgens ook daadwerkelijk juiste actie op ondernemen.

Eigenlijk heel simpel.

De ongekunsteldheid van deze praktische filosofie heeft mij altijd aangetrokken, en heeft mij continu herinnerd aan de objectief belangrijke zaken.

Als je meer wilt weten over de Stoa, raad ik hier 3 boeken aan van de belangrijkste Stoïcijnse denkers.

Hieronder vind je krachtige uitspraken van de 3 grootste geesten uit de Stoa, ter inspiratie en innovatie van jouw positieve mindset!

“Je hebt macht over je geest, niet over de gebeurtenissen buiten jou. Besef dit, en je zult kracht vinden.” – Marcus Aurelius

Eenieder die de film Gladiator heeft gezien, is natuurlijk bekend met Marcus Aurelius, de keizer-filosoof.

De kern van deze uitspraak, gedaan in zijn boek Overpeinzingen, gaat over jouw sfeer van invloed.

Waar heb jij daadwerkelijk invloed op?

En hoeveel zorgen (reëel of niet) maak jij je over zaken waar je eigenlijk geen invloed op hebt? Hoe nuttig is dat dan eigenlijk? Waar kun jij je beter mee bezig houden?

Daarnaast is het ook van belang om goed te snappen dat jij jezelf kunt trainen om steeds meer invloed uit te oefenen over de eigen gedachten. Die vormen tenslotte jouw onbewuste overtuigingen, die vervolgens je gedachten weer beïnvloeden. Vicieuze cirkel, noemen we dat.

Wanneer jij steeds bekwamer en vaardiger wordt over wat er zich tussen jouw oren afspeelt, hoe meer impact jij gaat hebben op jouw mindset. En daar ligt kracht.

“De mate van geluk in jouw leven is afhankelijk van de kwaliteit van jouw gedachten.”

Marcus Aurelius
Marcus Aurelius staat bekend om zijn overpeinzingen, over hoe hij beter kon handelen.

“We lijden vaker in onze verbeelding dan in de realiteit.” – Seneca

In onze whitepaper hebben we het over de self-fulfilling prophecy.

Essentieel onderdeel daarvan is jouw set aan onbewuste overtuigingen, die vervolgens niet alleen jouw mindset bepalen, maar ook de daadwerkelijke acties die jij onderneemt.

Wanneer jij onbewust vooraf besloten hebt dat iets niet gaat werken, of eigenlijk ontzettend lastig is, dan zul je merken dat je dat ook blijft vinden.

En om iets te gaan doen waarvan je bent overtuigd dat het ofwel niet gaat werken ofwel ontzettend lastig is, daar worden veel mensen moedeloos en apathisch van. Ze nemen niet de actie die ze hadden moeten nemen, of ze gaan uitstellen.

Met alle gevolgen van dien.

Achteraf is het eigenlijk altijd minder naar dan verwacht. “Het viel toch wel mee?”

Maak jij de zaken nodeloos ingewikkeld, complex, of vervelend? Probeer objectief te bekijken in hoeverre je dat onbewust doet.

Positieve Mindset PRO TIP: Welke zaken stel jij uit, omdat je er geen zin in hebt? Ga die vandaag doen!

“Geen mens is vrij, als hij geen meester over zichzelf is.”

Seneca
Laat jij jouw stress in de weg staan van jouw actie? Dan lijdt je vooraf, en onnodig, volgens Seneca.

“Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken.” – Epictetus

Bovenstaande quote ligt direct in lijn met de quote van Seneca.

Zaken zijn niet per se positief of negatief, ze zijn gewoon.

Hoe jij er besluit tegen aan te kijken, natuurlijk gestuurd door jouw set aan onbewuste overtuigingen, bepaalt pas of het VOOR JOU positief of negatief is.

De perceptie (positieve mindset) bepaalt de waarde van de omstandigheden.

Enerzijds kan het coronavirus de meest heftige, negatieve, bloedstollende gebeurtenis zijn uit je gehele (zakelijke) leven. In scenario’s vooruitgekeken kan het betekenen dat jouw klanten niet meer gaan investeren, dat jij medewerkers moet ontslaan, en dat er een faillissement op de loer ligt.

Anderzijds kan dat ook betekenen dat het NU de tijd is om van de meest onschatbare waarde te zijn voor jouw klanten – waarmee je tegelijkertijd ook hun fiducie in jullie samenwerking verstevigt voor de toekomst.

Nu kan tevens het moment zijn om, vanwege de mindset die in jouw organisatie heerst, er aangepast wordt op de realiteit van de situatie. Zodat je er zo sterk mogelijk uitkomt, met alle geleerde lessen.

Wat is het voor jou?

Positieve Mindset PRO TIP: Pak een situatie als voorbeeld. Welke voordelen kan het bieden? Welke kansen en mogelijkheden liggen er verscholen in het nadelige?

“Wat de mens in verwarring brengt zijn geen feiten, maar de dogmatische meningen over de feiten.”

Epictetus
Bekijk de positieve mogelijkheden, ondanks de onzekerheden.


De impact die jij zelf hebt op jouw positieve mindset lijkt onbewust, maar je kunt deze bewust maken.

Wanneer jij besluit dat je altijd stil staat bij de kansen en mogelijkheden van een (negatieve) situatie, dan zul je merken dat je daar meer van terug krijgt.

Een praktische filosofie als de Stoa kan net de reminder geven die je nodig hebt, om zaken op een andere manier te bekijken.

Jouw mindset bepaalt jouw mate van positieve actie of het verstijven bij negatieve gebeurtenissen.

Ben jij een manager/ondernemer, en snap jij het belang van een positieve mindset in een team? Deel dit artikel dan met je teamleden!


Wil je meer weten over het aanpakken van jouw mindset, of jouw onbewuste set aan overtuigingen eruit ziet? Neem dan contact op met Vision Forward!

Geschreven door Stephan Annema, partner en trainer bij Vision Forward.

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube

Het nut van DISC #2 – Inzicht in effectief Leiderschap

Eerder heb ik al geschreven over het nut van DISC, en gaf toen een overzicht van de 4 verschillende gedragsstijlen die je onder DISC kunt beschouwen. Met dit artikel gaan we een stap verder door kijken naar het nut van DISC wanneer je effectief leiderschap wilt laten zien. Daar kan DISC je bij helpen.

Zoals je wellicht weet, worden gedragsstijlen vanuit DISC bekeken over 2 assen:

  • Ben jij Actief of Bedachtzaam?
  • Ben jij Taakgericht of Mensgericht?

In dit artikel gaan we kijken naar het verschil tussen Actief en Bedachtzaam in het kader van leiderschap, en hoe een leider de beide stijlen in kan zetten om vooral effectief leiderschap te tonen.

Deze eerste as (van Actief naar Bedachtzaam) geeft vooral het tempo en de kracht aan waarmee iemand communiceert en hoe hij/zij zich gedraagt. (Ja, het is een spectrum, dus niet zwart-wit.)

In het volgende artikel kijken we naar Mensgericht versus Taakgericht. Volg onze LinkedIn pagina om op de hoogte te blijven!

Actief of Bedachtzaam?

Wanneer je Actief bent, dan heb je sneller je antwoord klaar, je verbaliseert als het ware je gedachten. Je vindt externe prikkels fijn, en ben je altijd écht aanwezig (zowel fysiek als verbaal). Je schakelt snel, koppelt snel, houdt van variatie, en je kunt makkelijker dingen loslaten om naar het volgende over te gaan. Je houdt er niet van om je stringent te houden aan een vooropgezet plan. 

Wanneer jouw gedragsstijl zich als Bedachtzaam kenmerkt, heb je duidelijk een ander tempo. Zaken moeten rustig bekeken worden, en idealiter even laten bezinken, voordat er tot actie over gegaan wordt. Je wilt even nadenken voordat je reageert, zodat je goed beslagen ten ijs komt. Binnen vastomlijnde kaders werken is voor jou heel prettig.

Wat is het nut van disc? Ben jij bedachtzaam of actief?
Ben jij bedachtzaam? Of actief?

Actief Leiderschap

Ben jij een Actieve leider? Dan zal je hard je best moeten doen om de Bedachtzame collega’s mee te nemen naar jouw visie op de zaken. Die moet je de tijd gunnen, zodat ze objectief kunnen kijken naar de zaak. Geef ze de kans om vragen te stellen, en kom met doordachte antwoorden. Schiet niet alleen vanuit de heup. Leg de koppelingen die jij heel snel maakt, rustig uit.

Realiseer je dat bedachtzame mensen om je heen tijd nodig hebben om na te denken, en vraag ze erop terug te komen. Spreek een tijdspanne af wanneer je het antwoord verwacht. En niet onbelangrijk: Ze hebben kaders nodig.

Let wel op: Voor jou gaat het hoogstwaarschijnlijk langzaam en traag. Dat is logisch, want het te lang overdenken van zaken is niet jouw natuurlijke gedrag. Maar wanneer draagvlak van belang is voor de beslissingen en richting van jouw organisatie of afdeling, heb je rekening te houden met het feit dat andere mensen anders in elkaar zitten.


Bedachtzaam leiderschap

Natuurlijk is het tegenovergestelde ook realistisch en te verwachten: Als je een Bedachtzame leider bent, dan vind je objectief en/of methodisch tot goede keuzes en beslissingen komen belangrijk. Je hebt er behoefte aan de kaders te definiëren. Dan neem jij misschien wel de tijd, maar jouw Actieve collega’s zitten te springen totdat ze (weer) in actie mogen komen!

En wanneer er een richting is gekozen, kun je in ieder geval verwachten dat er al actie wordt ondernomen voordat volledig doorgrond is wat de daadwerkelijke set aan taken is.

Let wel op: Voor jou gaat het hoogstwaarschijnlijk veel te snel, en zijn je Actieve collega’s erg ongeduldig. Natuurlijk is ook dit logisch, want het Actieve is niet jouw natuurlijke gedrag. Wanneer je de Actieve collega’s meekrijgt en in de juiste richting krijgt, zal je wel zien dat er een hoop gedaan wordt!


Overigens goed om te weten dat je als Bedachtzaam leider écht kennis van zaken hebt, je ook snel in de actie kunt schieten. En idem geldt dat een Actief leider ook goed z’n strategische keuzes kan overdenken. Het is niet zo zwart-wit, het is logischerwijs situationeel. Wat we hier beschrijven aan Actief en Bedachtzaam is feitelijk je startmotor, en daar sla je op aan.


Effectief leiderschap & DISC

Zoals je verwacht, zit de kracht is het combineren en in balans krijgen van het Actieve en Bedachtzame leiderschap. En ja, dat gaat schuren. Want het voelt onnatuurlijk.

Maar wanneer je een grotere impact wilt kweken op de mensen in jouw organisatie, of stakeholders in een externe organisatie, dan heeft het bijzonder veel nut om gedrag aan te nemen wat hen niet onbewust afschrikt.

Je wilt hen meenemen naar jouw visie, en dus ga je je aanpassen.

Wanneer je probeert om de zaken vanuit de andere kant te zien, dan zorgt dat ook voor begrip. Een Bedachtzame leider snapt dat hij of zij, voor een grote groep collega’s, misschien wel veel te langzaam gaat en kan dan stappen zetten om een paar stappen sneller te gaan. Dat kan ervoor dat hij mensen aangehaakt houdt. Kijk naar wat jouw mensen nodig hebben.

Een effectief leider houdt mensen bij zich, en geeft een visie, doelen, en kaders waarin zijn of haar mensen kunnen handelen om samen veel meer te bereiken dan een individu in z’n eentje kan.

Met een groot empathisch vermogen en begrip voor de andere manieren zorg je er tevens voor dat mensen zich committeren aan die visie en doelen, en dat je samen snel gaat.

Probeer boven je eigen natuurlijke en onbewuste gedragsstijl uit te stijgen, dan ga je merken dat de andere gedragsstijl ook een hoop voordelen biedt.

Combineer de meest effectieve kanten van beide stijlen, en wordt een nóg effectiever leider binnen jouw organisatie.

Het nut van Disc en effectief leiderschap
Het nut van DISC en effectief leiderschap

Meer weten? Laat een bericht achter!

Geschreven door Stephan Annema en Raquel van Oijen. Raquel is onze DISC-specialist!

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube

Ben jij wel klaar voor de toekomst? [Deel 02 van 03]

(Dit is artikel #2 uit onze korte serie die kijkt naar wat er nodig is om een continu veranderende toekomst succesvol te worden én te blijven. Klik hier voor #1 en houd onze socials in de gaten voor #3 als je klaar voor de toekomst wilt worden!)


Snap jij dat het water zal stijgen, en dat je moet gaan zwemmen om maar niet te zinken en te verdrinken? En hoe doe je dat precies?

Om een goed antwoord te geven op deze vragen, is het van belang om te beseffen dat het, grosso modo, voor organisaties en individuen praktisch hetzelfde werkt. Als het gaat om veranderende tijden geldt namelijk zowel voor organisaties als voor individuele professionals, dat wanneer zij niet meer mee kunnen komen, of liever nog vooroplopen, zij ingehaald gaan worden door de concurrentie.

Misschien nog wel het meest nare is dat je hoogstwaarschijnlijk nog geen enkel zicht hebt op die concurrentie. Wellicht bestaat-ie nog niet, of is het momenteel nog uit het zicht. Hoe denk je dat onderstaande voorbeelden dachten over hun concurrentie, een paar jaar voordat ze er mee geconfronteerd werden?

Waren zij al klaar voor de toekomst?

Het succes van papieren kranten loopt achter ten opzichte van het succes van nieuwssites zoals Nu.nl.

Het succes van hotels loopt achter ten opzichte van het succes van organisaties zoals AirBnB.

Het succes van traditionele OV & taxi’s loopt achter ten opzichte van het succes van Uber.

Enzovoort, et cetera.

Allemaal (inmiddels) stereotype voorbeelden van innovatie en disrupties in ‘traditionele’ branches en sectoren, waar blijkbaar de boel tóch niet zo stevig stond als verwacht en geprognotiseerd.

En idem geldt natuurlijk voor individuele professionals.

Wie was er klaar voor de toekomst?
Waren de kranten klaar voor de disruptie?

Wanneer individuele professionals de combinatie kunnen maken tussen verschillende vaardigheden (denk bijvoorbeeld aan de combinatie tussen hard skills en soft skills), dan zullen zij vele malen succesvoller zijn dan hun concurrent die ‘slechts’ vaardig is in één van beide typen skills. (Dit is waarom de technische én commerciële consultant zo ontzettend schaars is!)

Nog steeds zal je zien dat de organisaties en individuen die meer grip of impact willen krijgen op hun veranderende omgeving, enige flexibiliteit zullen moeten laten zien. Die flexibiliteit zit ‘m enerzijds in de daadwerkelijke activiteiten die ze ondernemen, en anderzijds in de manier waarop ze dat doen.

Hun houding zal moeten veranderen, net als het daadwerkelijke gedrag. Er zal een attitude van innovatie, flexibiliteit en adaptie moeten komen, gecombineerd met de meta-vaardigheid om deze attitude en mindset in de praktijk te brengen. Het gedrag wat daarbij komt kijken, is natuurlijk weer afhankelijk van de omgeving en de specifieke situaties.

Let wel: Het blijft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van essentieel en fundamenteel belang om effectief met mensen te blijven werken.

Wil jij succesvol worden en blijven, nu en in de toekomst?

Dan gaat het sowieso bijzonder van toegevoegde waarde zijn om te leren hoe mensen werken, en hoe je anderen effectief meekrijgt naar een gezamenlijk groter doel. Of je nou directeur, manager, verkoper of teamlid bent – zolang met mensen werkt, zal je mét mensen moeten werken.


Vision Forward ondersteunt mensen en organisaties in deze ontwikkeling. Sterker nog, de irrationaliteit van de mens is het fundament in alles wat we doen aan trainingen en ontwikkeltrajecten. Wij weten namelijk dat dit een essentieel onderdeel is van het ‘loskomen’ van onbewust beperkende overtuigingen en de transitie naar bewust constructieve overtuigingen die je écht verder gaan helpen.

Kom hier in contact met ons om verder te praten over de toekomst van jouw organisatie en de mensen die zich daarvoor in zetten. Nu én in de toekomst.

Geschreven door Stephan Annema

Volg het YouTube kanaal van onze CEO Martijn Schaap als je meer wilt weten over het stellen van Doelen, succes realiseren, en ondernemerschap! 

Ben jij wel klaar voor de toekomst? [Deel 01 van 03]

Als er één ding helder is geworden sinds maart 2020, is dat alles zomaar kan veranderen.

Wie had verwacht dat een vreemd virus in China, opkomend in november 2019, zodanig veel impact zou hebben op de Nederlandse markt, gezondheidszorg, en de vrijheid van burgers? Eén van de gevolgen hiervan, is dat we heel hard geconfronteerd worden met het feit dat alles zomaar kan veranderen, en dat wanneer je niet flexibel mee verandert, je hopeloos achter kan komen te liggen. Dus de vraag komt op: Ben jij überhaupt wel klaar voor de toekomst?

(Dit is artikel #01 uit onze korte serie die kijkt naar wat er nodig is om een continu veranderende toekomst succesvol te worden én te blijven. Houd onze socials in de gaten voor #02 en #03!)

De verhalen van horecaondernemers die in maart en april hun gehele businessplan moesten wijzigen van offline ervaringen naar online bezorgingen kent iedereen inmiddels al wel.

Tevens zijn er genoeg verhalen van witte boorden bedrijven die niet en masse meer op kantoor verzamelen tussen 08:00u en 18:00u, maar die nu vanaf de thuiswerkplek via Zoom of Microsoft Teams hun overleggen houden. Ook die zijn bekend.

En laten we ook vooral de zorgmedewerkers niet vergeten, die sinds de uitbraak van het Corona-virus in Nederland zich het zweet voor de ogen hebben gewerkt om voor zieken en zwakkeren te zorgen. Hulde.

Kortom: De impact is voor iedereen helder, en bovenstaande drie voorbeelden bieden natuurlijk niet het volledige plaatje in elke branche. Iedereen heeft z’n Corona-verhalen, zowel qua familie, vrienden, als de professionele relaties.

Maar er staat één hele duidelijke paal wel boven water: Iedereen heeft zich moeten aanpassen aan de nieuwe (en in het begin onbekende) situatie.

Het is tijd voor verandering en je aanpassen om klaar te zijn voor de toekomst.

Het is jammer dat er een hele heftige situatie, zoals Corona, voor nodig is om dit te veroorzaken of verder op scherp te zetten.

Wat verandert er verder nog?

Dat de technologie continu blijft veranderen mag helder zijn. De opkomst van nieuwe technologieën, effectievere manieren van automatiseren, en evolutie van kunstmatige intelligentie (A.I.) gaan voor disruptie van complete industrieën zorgen. Dat is nog maar het puntje van de ijsberg. De exponentiële verandering, ingegeven door disruptieve technologie, zal impact hebben op alle aspecten van ons leven.

En natuurlijk is daar ook al genoeg over geschreven. Op het moment dat je in Google zoektermen invoert die te maken hebben met de effecten en gevolgen van nieuwe technologieën, automatisering, of A.I. zal je dat snel duidelijk worden.

Maar laten we vooral niet vergeten die dat ook op korte én middellange termijneffecten heeft voor organisaties en haar mensen. Er zijn namelijk een hoop banen die inhoudelijk gaan veranderen, doordat er met nieuwe tech gewerkt gaat worden.

De verhalen over accountants die overbodig zijn, doen al tijden de ronde. Veel van hun job zal ingenomen worden door effectieve automatisering en A.I. Waar moeten zij dan heen?

Hoe zit het met de fabriekshal? Welke banen zullen daar precies hetzelfde blijven, als de machines steeds zelfstandiger kunnen functioneren? Sterker nog – zelfs eerder en sneller fouten herkennen en de gepaste (automatische) acties kunnen ondernemen?

Zijn ze in de fabrieken wel klaar voor de toekomst?

Houd ook Elon Musk in de gaten, die vooroploopt met zijn bedrijven als het gaat om zelfrijdende auto’s en trucks. Wat zal dat betekenen voor de logistieke- en transportsector, of de taxichauffeurs die New York zo fantastisch geel kleuren?

De verwachting is dat vele banen, zoals we die nu kennen, inhoudelijk gaan wijzigen of gaan verdwijnen (voor mensen). Simpel als dat.


The times they are a-changin’

Eigenlijk doet de gehele Corona situatie, en de daarbij horende veranderende omstandigheden, mij continu denken aan het beroemde Bob Dylan lied The Times They Are A-Changin’. En dan vooral het eerste couplet:

Come gather ‘round, people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
And you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

Simpel vertaald: Het water blijft stijgen, en je zult moeten accepteren dat je daardoor geraakt zult worden. Maar, als jij het belangrijk vindt om door te blijven gaan in deze veranderende tijden, ga dan vlug zwemmen. Want anders zal je zinken. Het water komt sowieso – maar hoe ga jij er mee om?

Dit nummer is uitgebracht in 1964. De enige constante is verandering..?


Hoe nu verder?

Op welke termijn die banen inhoudelijk gaan wijzigen, is natuurlijk nog onduidelijk en afhankelijk van een heel aantal factoren, zoals de technologische vooruitgang en behoeftes vanuit de markten. Daar ga ik in deze artikelen nog geen concrete antwoorden op geven.

Wat ik je wel kan vertellen, is dat er nog steeds een belangrijke rol voor ondernemingen en professionals gaat zijn. De manier waarop je daar wel of niet een onderdeel van kunt zijn, is afhankelijk van jouw mindset rondom deze ontwikkelingen. En hoe klaar voor de toekomst jij bent.

En daar gaat deze serie artikelen wél over.

Vision Forward ondersteunt mensen en organisaties in deze ontwikkeling. Sterker nog, de irrationaliteit van de mens is het fundament in alles wat we doen aan trainingen en ontwikkeltrajecten. Wij weten namelijk dat dit een essentieel onderdeel is van het ‘loskomen’ van onbewust beperkende overtuigingen en de transitie naar bewust constructieve overtuigingen die je écht verder gaan helpen.

Kom hier in contact met ons om verder te praten over de toekomst van jouw organisatie en de mensen die zich daarvoor in zetten. Nu én in de toekomst.


Dit was artikel #01. Volg onze LinkedIn pagina om automatisch op de hoogte te blijven voor #02 en #03!

Geschreven door Stephan Annema

Volg het YouTube kanaal van onze CEO Martijn Schaap als je meer wilt weten over het stellen van Doelen, succes realiseren, en ondernemerschap! 

Uitgelijnde Doelen: Iedereen succesvol!

De verdubbelende werking van uitgelijnde doelen

Vanuit Vision Forward hebben we het natuurlijk regelmatig over stellen van goede doelen. Zeker aan het begin van een nieuw jaar, zoals nu. Doelen die verder gaan dan (twee)jaarlijkse doelstellingen, en die je écht een fantastische visie geven voor een mooie toekomst. Het voordeel hiervan is dat jouw brein daar maximaal op aan kan slaan. Het nadeel echter, is dat zo’n groot Doel beangstigend kan zijn in grootte of ambitie. Daarom is het van belang dat je anderen aanhaakt! En hoe doe je dat? Door te zorgen voor uitgelijnde doelen.

Wat zijn uitgelijnde Doelen?

Uitgelijnde doelen, wat bedoelen we daarmee? Wanneer doelen zijn uitgelijnd, dan werken ze versterkend op elkaar. En dat kan op meerdere manieren worden uitgewerkt. Een voorbeeld:

Stel, jij bent een new business accountmanager. Samen met je team is er een gezamenlijke teamdoelstelling, en natuurlijk heb je ook je eigen targets. So far, so good. Dat is niet uitzonderlijk. Als iedereen z’n eigen, individuele target haalt, wordt de teamdoelstelling ook gerealiseerd. Daar zit vaak een bonus aan vast, en dat is lekker.

Maar! Een (puur financiële) bonus werkt bij het merendeel van de mensen gewoon niet zo motiverend als lang gedacht werd. Iedereen die Drive van Daniel Pink gelezen heeft, weet dat inmiddels. En dan is de logische vraag natuurlijk – wat werkt dan wel? Neem contact op met Vision Forward om hier samen naar kijken!

Extrinsieke motivatie werkt niet zo motiverend

Stel, je bent diezelfde new business accountmanager. Maar dit keer heb je een Sales Director die iets verder kijkt dan de stereotype bonusstructuur van de afdeling. Hij stelt je vragen, en hij laat je nadenken over wat je écht wilt. Wat jouw doelen zijn. “Wow,” denk je, “dit heeft nog nooit iemand gevraagd!”. Er komt uit dat je over 5 jaar zélf Sales Director wilt zijn. Dat is een waardig doel!

Jouw Sales Director haakt daar vervolgens goed op in. “Wat trekt jou dan écht aan die rol aan? Wat ga je daar uit halen, zowel persoonlijk als zakelijk? Welke impact ga jij hebben op jouw team? Jouw collega’s? Organisatie? Klanten?”

Waar wil jij over 5 jaar zijn?

Hij laat je écht nadenken over wat die rol inhoudt, en wat jij daar zelf mee denkt te kunnen. Hij spreekt met jou af dat als jij elk kwartaal minimaal 10% boven jouw individuele target zit, dat jij dan structureel training en ontwikkeling aangeboden krijgt om jouw Doel te helpen realiseren, en je vast te voor te bereiden op een Sales Director rol over 5 jaar. Binnen de huidige organisatie, of daar buiten.

En dan komt nu de kracht van uitgelijnde doelen: Wanneer je zelf een Doel stelt, en daar haken anderen op aan, heeft dat een compounding effect. De één versterkt de ander. 1+1=3. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat de organisatie een energieke, proactieve, gemotiveerde, en fijne medewerker heeft die continu enthousiast boven target scoort. Met alle korte- én lange termijn voordelen van dien. Maar ja, dan wordt er ook wel in zijn/haar toekomst geïnvesteerd.

Samen naar een groter Doel werken, door allemaal eigen Doelen te hebben werkt versterkend. Kijk naar de lange termijn om voor iedereen de beste uitgelijnde Doelen te beschrijven.

Uitgelijnde Doelen: 1+1=3

Een ander mooi voorbeeld: Een werkvoorbereider in de installatiebranche, 55 jaar oud, heeft bij zijn chef aangegeven dat hij binnenkort wel met pensioen zou willen. Liever een aantal jaren eerder dan vanuit de CAO normaliter geregeld kan worden.

Hoe ga je hier mee om? Je wilt natuurlijk niet dat deze collega’s ongemotiveerd is of wordt, of op een onverschillige manier met de klanten en projecten bezig is. De directeur van deze organisatie had een mooie oplossing: Hij ging akkoord met een vervroegd pensioen, maar niet voordat hij had uitgevraagd wat de financiële gevolgen zouden zijn voor deze collega, als hij eerder met pensioen ging.

Logischerwijs zou het maandelijkse pensioenbedrag minder zijn als hij eerder met pensioen zou gaan. En dat zou toch wel wat lastig worden, en voor een minder fijne situatie zorgen voor deze medewerker. Dus wat heeft deze directeur voorgesteld? Ja, de collega zou eerder met pensioen gaan. En ja, dat zou wat negatieve gevolgen hebben voor zijn maandelijkse inkomen. Natuurlijk had het ook negatieve gevolgen voor de organisatie, er moest immers een nieuwe collega geworven, aangenomen, en ingewerkt worden. Dus: Er werd een compromis gesloten.

Om ervoor te zorgen dat deze medewerker gemotiveerd zou blijven om enthousiast, klantgericht, en goed werk te blijven te leveren heeft de directeur voorgesteld om het pensioenpotje van de medewerker aan te vullen. Maar dat gebeurde niet zomaar natuurlijk. Deze collega kreeg namelijk een percentage van elke nieuwe opdracht die hij vanaf dat moment zou binnenhalen! En dat percentage werd direct in zijn pensioenpotje gestopt.

Welke effecten heeft dit gehad? De medewerker is als een speer aan de slag gegaan om elke kans te pakken, en elke opdracht waar de organisatie mogelijkerwijs van toegevoegde waarde te zijn binnen te halen. En dat heeft gewerkt! In de laatste paar jaren is hij zodanig goed bezig geweest, dat hij niet alleen alle lof kreeg van zijn collega’s, maar ook dat zijn pensioenpotje goed is aangevuld. Wanneer hij straks met pensioen gaat, gaat hij het financieel prima hebben.

Natuurlijk is de organisatie er ook beter op geworden. Er kwamen namelijk allemaal nieuwe projecten en opdrachten naar hen toe, die anders helemaal niet binnen waren gekomen. Nieuwe klanten dus, die daarna ook terug zijn gekomen. Uitgelijnde doelen, en dus 1+1=3.

Wat kun jij hier nou van leren?

Al ben je een manager, directeur, of een medewerker, dat maakt niet uit. Bedenk voor jezelf wat jij wil, en hoe je mogelijkerwijs anderen kunt aanhaken op jouw doelen. Vraag ook uit wat de Doelen van de mensen in jouw omgeving zijn, zowel persoonlijke als zakelijke Doelen. Ga vervolgens creatief aan de slag om hier een situatie te creëren waar 1+1 3 wordt. Natuurlijk kost dat wat energie vooraf als investering, maar er gaan écht fantastische resultaten volgen.

Hulp bij nodig? Schroom dan niet om contact op te nemen met Vision Forward of klik hier om een e-mail te sturen. Dan helpen we jullie hierbij. Vinden wij écht fantastisch, en gelukkig zijn we daar goed in.

Geschreven door: Stephan Annema

Meer interesse in praktische videos over sales, leiderschap, ondernemen en het versneld realiseren van succes? Klik dan op de link hieronder voor het YouTube kanaal van onze CEO, Martijn!

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube

Het nieuwe jaar: Nieuwe Doelen?

2021!

Het nieuwe jaar is begonnen, het is nu 2021. Als er één ding helder is geworden in 2020, is dat de wereld blijft veranderen. In hoeverre heeft de veranderende omgeving impact gehad op de doelen die jij gesteld hebt? En wat worden jouw nieuwe doelen voor 2021?

Natuurlijk is niet alleen Corona van invloed geweest op jouw 2020. Ongetwijfeld heb je ook te maken gehad met andere factoren die van invloed zijn geweest op jouw succes vorig jaar. De mensen met wie je werkt, of juist besloten hebt om niet meer mee te werken, zijn van invloed geweest. Nieuwe klanten, oude klanten, of juist nieuwe partners aan de voorkant.

Maar ja – hoe ga je dit jaar richting geven, wetende dat alles van het ene op het andere moment kan veranderen?

In november 2019 waren de eerste berichten over een virus in China, genaamd Covid-19. Wie had gedacht dat het zo’n impact zou hebben op ons koude kikkerlandje? Helaas was het in maart toch écht duidelijk: We gaan hier de effecten van voelen.

Dus hoe ga je dat in 2021 aanpakken?

Heb jij nieuwe doelen voor 2021?

Heb jij jouw Doelen gesteld, en ga je er gewoon alles aan doen om deze te realiseren? Hoe dan ook?

Of word jij wat flexibeler in de Doelen die je gaat stellen? Misschien wel met het bekende cliché in het achterhoofd “Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.”

Wij willen je voorstellen om een paar soorten doelen aan te houden. Drie soorten, namelijk.

#1: Lange termijn Doel

Hoe zie jij de wereld over een paar jaar? 5 tot 7 jaar bijvoorbeeld? En hoe kun je daar concreet impact op maken?

Het type Doel wat wij in onze trainingen altijd voorstellen is een écht lange termijn Doel. Een groot Doel, waar collega’s en medewerkers inspiratie uit halen omdat het motiveert een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk iets.

Maar: Maak ‘m wel concreet. Het moet natuurlijk wel te meten, en daardoor daadwerkelijk te realiseren, zijn. Heb jij deze al? Zo nee, begin het met het stellen van nieuwe doelen op lange termijn.

Een favoriet voorbeeld van Elon Musk: Wij gaan naar Mars.

Doel van SpaceX is naar Mars!

#2: Korte termijn Doel (a.k.a. Doelstellingen)

En natuurlijk moet er, na het stellen van de lange termijn doelen, ook op dagelijkse basis het één en ander gebeuren.

Daarom is het altijd handig om (twee)jaarlijkse doelen te stellen, dit noemen we ook wel Doelstellingen. Deze moet je net zo concreet kunnen maken als het lange termijn Doel. Ook hiervoor geldt namelijk dat je het moet kunnen meten om te kunnen realiseren.

Logisch ook om de concrete doelstellingen onderdeel te laten zijn van het lange termijn doel. Het gaat natuurlijk een bijdrage leveren aan dat lange termijn doel.

Dus, wanneer je naar Mars wilt, zal je de juiste technologie, de juiste raketten, en de juiste funding moeten realiseren. Dit zijn voorbeelden van Doelstellingen die het Doel helpen realiseren.

Wat zijn jouw lange termijn nieuwe doelen?

Bovenstaande soorten Doelen en Doelstellingen zullen niet zo gek in de oren klinken. Dit zijn namelijk de meest voor de hand liggend.

Wanneer je Doelen wilt gaan stellen, zal je deze twee het meest als advies aangeboden krijgen. En logisch.

Echter, vanuit Vision Forward en onze unieke methodiek van werken, weten we bijzonder goed dat bovenstaande twee soorten doelen nutteloos zijn, wanneer je niet de juiste aandacht besteedt aan een ander soort doel. En dat zijn ‘overtuigingsdoelen’.

#3: Overtuigingsdoelen

Hoe zit dit dan precies?

Zoals je hier kunt lezen, zijn jouw onbewuste overtuigingen essentieel voor het succes wat je nastreeft. Voor jouw oude doelen en voor jouw nieuwe doelen. Zolang jij niet onbewust overtuigd bent van de waarde van iets, zal je je er niet voor in zetten.

Het is simpel, maar zeker niet gemakkelijk.

Daarom raden wij ook zogenaamde Overtuigingsdoelen aan.

Waarvan ben jij onbewust overtuigd, en neem jij altijd voor waarheid aan? Doe daar wat mee, zodat het voortaan in alle gevallen constructief voor je uit kan pakken.

Heb jij misschien onbewust de overtuiging dat ‘doelen stellen helemaal niet werkt’? Leer jezelf dan ook om dagelijks deze overtuiging aan te passen naar ‘Een gesteld doel geeft mijn activiteiten richting, en zo kom ik sneller tot groter succes’.

Is er bij jou misschien de onbewuste overtuiging dat je ‘op jouw leeftijd wel uitgeleerd bent, en dat je alles weet wat je nodig hebt’? Leer jezelf dan de overtuiging aan dat ‘door jezelf te blijven ontwikkelen, blijf ik flexibel en vaardig’ en dat dit jou continu in staat stelt om aan te passen wanneer de flexibele omgeving dat vraagt.

Twijfel jij misschien aan jouw kennis, vaardigheden, en capaciteiten? Ook dat zijn onbewuste overtuigingen. Leer jezelf dan aan ‘Ik ben goed genoeg, en ik ben voor iedereen van toegevoegde waarde.’

Het dagelijkse herhalen van de nieuwe overtuiging is hierbij een constructieve stap, net als het stil staan bij de positieve ervaring die de nieuwe overtuiging onderstreept.

En ook voor de Overtuigingsdoelen geldt: Zorg ervoor dat het een bijdrage levert aan het Lange Termijn Doel en de bijbehorende Doelstellingen!

Wij zijn benieuwd wat jouw nieuwe Doelen, Doelstellingen, en Overtuigingsdoelen zijn voor de komende periode! Laat het ons vooral weten.

Hulp nodig bij het stellen van constructieve doelen, zowel in persoonlijke als professionele sfeer? Klik hier om contact met ons op te nemen!

___

Geschreven door Stephan Annema

Volg het YouTube kanaal van onze CEO Martijn Schaap als je meer wilt weten over het stellen van Doelen, succes realiseren, en ondernemerschap! 

Het Definitieve Stappenplan voor Succes [De 7 Stappen voor het Realiseren van jouw Doelen]

“Waarom lukt het me nou niet om in actie te komen?” “Welke concrete stappen moet ik zetten om bij m’n Doel te komen?” “Ik heb niet gestudeerd, kan ik dit werk dan wel doen?” “Heb ik wel de juiste soft skills om deze mensen aan te sturen?” “Waarom heeft niemand een stappenplan voor succes?!”

Allemaal legitieme vragen die we tijdens training- en coaching sessies gesteld krijgen. En op zich ook niet zo heel gek, want veel mensen weten simpelweg niet hoe ze hun Doelen gerealiseerd krijgen.

Sterker nog: Veel mensen hébben niet eens een concreet Doel.

Het stellen van concrete Doelen is namelijk een vaardigheid die we niet op school geleerd krijgen. Althans, veel maatschappijen (inclusief de Nederlandse) maken het relatief simpel voor ons.

Je wordt geboren, en als je 4 bent ga je naar school. Vervolgens houd je dat traject aan totdat je klaar bent met de middelbare school. Als je geluk hebt, ga je nog een vervolgopleiding doen.

Daarna? Werken maar. Hup, het bedrijfsleven in. Werken voor een baas, tot je pensioen. En daarna mag je eindelijk uitrusten. Als het goed is, heb je in de tussentijd misschien nog wel een liefde gevonden, kinderen op deze aarde gezet, en een huis gekocht.

And the cycle repeats.

Veel mensen hebben geen concrete eigen, individuele Doelen, maar vormen zich naar ‘wat er van hen verwacht wordt’. En dat is natuurlijk prima, mits je er zelf gelukkig van wordt. Bovenstaande voorbeeld zal je niet gek in de oren klinken, want dat zijn de Doelen waar menig Nederlander zich ruwweg aan conformeert.

Heb jij op school de vaardigheid geleerd om Doelen te stellen? Of nog beter: Doelen te stellen waar jouw brein ook daadwerkelijk op aan slaat? En hoe zit het met een mogelijk stappenplan om dat Doel te bereiken, heb je die geleerd?

Waarschijnlijk niet. Ik niet, in ieder geval. Ik heb dat elders moeten leren.

Het Stappenplan voor Succes

Gelukkig ben ik in 2016 bij Vision Forward begonnen, en heb ik een maatwerk-stappenplan geleerd om tot succes te komen. Tevens geeft dat model ook een inzicht in welke aspecten nou écht van belang zijn bij het realiseren van de door jou gestelde Doelen.

Onderstaande model is essentieel om erachter te komen wat er nodig is om jouw Doelen te realiseren, of om anderen in staat te stellen om hun Doelen te helpen realiseren. Het is een model wat je altijd kunt gebruiken bij vormen van een plan van aanpak. Om succesvol te worden. Het is een stappenplan voor het realiseren van Doelen.

En het begint met het einde in zicht.

Wat is jouw stappenplan voor succes?
Hoe omschrijf jij Succes?

SUCCES

Om te weten wanneer je Succesvol bent, moet je eerst weten hoe dat succes eruitziet. Hoe jij zelf succes definieert. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je dat in professionele of persoonlijke sfeer toepast. Je begint met het eind-plaatje: Het succes.

Succes ervaren is niets meer of minder dan een gesteld Doel halen.

Je stelt een Doel, je haalt dat Doel, en dan ben je dus succesvol. Simpel. Maar, let wel: Je kunt alleen écht geactiveerd worden voor een Doel die jij zelf waardevol vindt!

Voorbeeld 01: Je stelt als Doel om dit jaar 5 new business klanten van meer dan €150.000,- binnen te halen. Met Kerst heb je ze binnen gehaald, dus je hebt je Doel gehaald. En je bent succesvol!

Voorbeeld 02: Je stelt als Doel om voor het einde van de maand 3 kilogram kwijt te raken. Op de 31e sta je op de weegschaal, en kijk! Je bent 3 kilo lichter, dus je hebt je Doel gehaald. En je bent succesvol!

Voorbeeld 03: Je stelt als Doel om je organisatie met 15 man te laten groeien voor het einde van Q3. Het is 30 september en je hebt zelfs 16 man binnen gehaald. Dus je hebt je Doel ruim gehaald, en je bent succesvol.

De kwaliteit van jouw succes is natuurlijk volledig afhankelijk van de Doelen die je zelf stelt. Bovenstaande voorbeelden zijn misschien voor de hand liggend, maar het zijn sprekende voorbeelden voor vele ondernemers en zakelijke professionals.

Is het Doel wat jij jezelf stelt dat je vanavond, met de poten op de poef en een zak chips in de hand, gaat zitten Netflixen? Dan ben je natuurlijk technisch succesvol (als je dat Doel gerealiseerd hebt vanavond), maar in professionele context is natuurlijk niet iets wat we structureel nastreven.

Tegelijkertijd weet je natuurlijk ook dat het hebben van een Doel niet genoeg is om het Doel ook daadwerkelijk te halen. Er komt een hoop bij kijken – en daar gaat de rest van stappenplan over.

En vervolgens de vraag: Welke factoren komen er allemaal bij kijken of jij het gestelde Doel realiseert?

OMGEVING

Als je een Doel hebt, en je weet hoe jouw individuele persoonlijke of professionele succes eruitziet, dan kun je gaan afpellen. Dan kun je de verschillende factoren, die bijdragen óf in de weg staan, gaan bepalen.

En dat begint bij de verschillende soorten omgevingsfactoren.

Ruwweg zijn er 2 soorten: Menselijke- en niet-Menselijke omgevingsfactoren. Logisch eigenlijk.

Laten we beginnen bij de niet-menselijke omgevingsfactoren. Dat zijn de zaken zoals de macro-economische trends, de wet- en regelgeving in een bepaald gebied, of, vrij recentelijk, het Corona-virus. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de realisatie van jouw Doelen, maar je hebt praktisch geen invloed op deze factoren.

De menselijke omgevingsfactoren zijn (in sommige gevallen) iets makkelijker te bepalen en zelfs te beïnvloeden. Het zijn dan simpelweg de mensen in jouw omgeving waar jij mee te maken hebt. Het zijn bijvoorbeeld jouw prospects of klanten, teamgenoten of andere collega’s, en zelfs de concurrentie.

Al deze (groepen) mensen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de realisatie van jouw Doelen.

Voorbeeld 01: Je stelt als Doel om dit jaar 5 new business klanten van meer dan €150.000,- binnen te halen. Je schakelt je team (mensen) in om bij de klantorganisatie (mensen) waarde toe te voegen voor hún klanten (mensen). Natuurlijk heb je wel te maken met de macro-economische trends en met jouw concurrentie (mensen) die diezelfde klanten willen binnen halen!

Voorbeeld 02: Je stelt als Doel om voor het einde van de maand 3 kilogram kwijt te raken. Je spreekt met jouw partner (mens) af dat er géén troep meer wordt gehaald bij de supermarkt. Ook maak je afspraken met een personal trainer (mens) om te gaan trainen en daardoor fitter te worden.

Voorbeeld 03: Je stelt als Doel om je organisatie met 15 man te laten groeien voor het einde van Q3. Daar heb je natuurlijk jouw recruitment team (mensen) voor nodig die, ondanks het huidige tekort aan capabel personeel, toch de juiste recruitees (mensen) op gaan zoeken en uit gaan nodigen voor gesprekken. Natuurlijk doe je je best om die recruitees voor jou te laten kiezen, en niet voor een andere werkgever (mensen).

Met de realisatie van elk soort Doel heb je te maken met omgevingsfactoren. Menselijke én niet-menselijke omgevingsfactoren zijn altijd aanwezig, en zullen in kaart gebracht moeten worden. Alleen op die manier weet je waar je je aandacht en energie aan moet schenken voor een (versnelde) realisatie van je Doelen.

Wanneer je de omgevingsfactoren in kaart hebt gebracht, heb je inzicht in de factoren die van invloed zijn op jouw succes en het behalen van jouw Doelen.

Maar dan moet je in actie komen.

Het ondernemen van actie is essentieel voor het realiseren van succes!
Action!

Houding & Gedrag

Wat je doet (Gedrag) en hoé je dat doet (Houding) is van fundamenteel belang om je Doelen te realiseren. En het gaat in dezen ook nog eens om de wisselwerking tussen deze twee.

Want als jij technisch gezien de juiste dingen doet, maar met een chagrijnige houding, dan gaat dat niet voor 100% resultaat opleveren. En idem andersom: Doe jij met de juiste houding de compleet verkeerde dingen? Werkt ook niet lekker.

Ik geef graag het voorbeeld van een accountmanager of verkoper. Deze moet grip krijgen op zijn menselijke omgevingsfactoren (zoals prospects).

Zit hij in een sales gesprek met een chagrijnige en onvriendelijke houding, maar stelt hij wel de juiste inventarisatie-vragen? Dan is de kans groot dat de prospects hem tóch geen opdracht gunt.

Zit hij echter in datzelfde sales gesprek met een enthousiaste en servicegerichte houding, klaar om écht waarde toe te voegen? Mooi. Maar stelt hij vervolgens niet de juiste vragen, of biedt hij een waardeloze oplossing aan? Dan gaat-ie alsnog de opdracht verliezen aan iemand die het wél allebei goed heeft gedaan.

Het gedrag wat je onbewust laat zien is van belang, want dit is hoe je intuïtief impact probeert te maken op het onbewuste brein van jouw gesprekspartner. En dan maakt het niet uit of dat collega’s, partners, of prospects zijn – dat gaat effect hebben. Positief of negatief.

Daarom is het zo van belang dat je bewust wordt van je houding, en wat je non-verbaal uitstraalt. Ook is het van belang dat je weet wat jouw natuurlijke gedragsstijl is, en hoe je dit in kunt zetten of aan kunt passen zodat je voor een grotere klik zorgt met de persoon met wie je iets gedaan wilt krijgen.

Meer weten over de verschillende gedragsstijlen die snel en effectief herkenbaar zijn? Klik dan hier!

Los van jouw natuurlijke en onbewuste gedragsstijlen, die bijzonder handig zijn om van jezelf en van anderen te leren (her)kennen, moet je ook kijken naar de specifieke gedragingen en gewoontes die in jouw voordeel gaan werken.

Voorbeeld 01: Je stelt als Doel om dit jaar 5 new business klanten van meer dan €150.000,- binnen te halen, en je hebt je team ingeschakeld. Wat moeten zij daadwerkelijk gaan doen? EXACT & FOCUS structuren aanhouden tijdens het sales gesprek, vooral veel Level 4 Pullen, en daar hoort natuurlijk koud bellen, netwerken, en je afspraken nakomen bij.

Hoe doen ze dat? Hopelijk bijzonder enthousiast maar serieus en servicegericht, en met de focus om daadwerkelijk waarde toe te voegen voor de gehele keten.

Voorbeeld 02: Je stelt als Doel om voor het einde van de maand 3 kilogram kwijt te raken. Wat moet je daadwerkelijk gaan doen? Los van de afspraken die je gemaakt hebt, moet je ook het eten wat buiten je nieuwe voedingspatroon ligt laten liggen, je gaat ook daadwerkelijk 3x per week naar de sportschool om te trainen met je personal trainer, en je gaat op de weegschaal staan.

Hoe doe je dat? Hopelijk bijzonder enthousiast, maar ook met de focus om daadwerkelijk het gewicht kwijt te raken, en te gaan voelen wat het voor positieve gevolgen heeft voor jou en de jouwen.

Voorbeeld 03: Je stelt als Doel om je organisatie met 15 man te laten groeien voor het einde van Q3. Daar heb jij je mensen voor ingeschakeld. Wat moeten zij daadwerkelijk gaan doen? Advertenties en vacatures plaatsen, mogelijke kandidaten bellen en spreken, en via netwerkevenementen vragen om referenties bij mensen die een goede match kunnen zijn.

Hoe doen ze dat? Hopelijk bijzonder enthousiast, met de focus om niet alleen de daadwerkelijke hoeveelheid mensen binnen te halen, maar ook om de juiste mensen binnen te halen. De nieuwe collega én de organisatie als geheel zijn dan duurzaam blij met elkaar.

En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van de praktische gedragingen die van pas komen om jouw Doelen te realiseren. Dit zijn slechts korte voorbeelden, maar ga vooral eens kijken in je eigen organisatie wat er nodig is.

Los van ‘tijdelijke’ nieuwe gedragingen in het kader van relatief kleine doelen (zoals voor een kwartaal of jaar), wat zijn de gedragingen die je eigenlijk structureel wilt in gaan zetten? Welke gedragingen zul je in het begin misschien meer op wilskracht moeten door zetten, maar hebben genoeg waarde om uiteindelijk als structurele gewoontes te willen hebben?

Ga je na die ene maand 3 kilogram kwijt te zijn volledig los met toetjes, koekjes, en chocola? Of blijf je gezond eten en regelmatig sporten?

Kennis & Vaardigheden

Wat we natuurlijk niet moeten vergeten, is dat misschien niet iedereen automatisch weet of heeft geleerd wat het juiste gedrag is, en welke juiste houding daarbij komt kijken om een nieuwe mate van effectief te worden.

Daarom hebben veel trainingsbureaus ook waarde: Wij leveren de theoretische kennis en de praktische vaardigheden die mensen zich eigen moeten maken om dat vervolgens om te zetten naar de juiste houding en het juiste gedrag.

Als een verkoper of accountmanager niet weet hoe en waarom hij open vragen moet stellen of moet pullen, dan kunnen wij hem dat leren. Theoretische kennis beginnen we mee, en dat wordt door oefening, interactie en rollenspel omgezet naar vaardigheden die hij praktisch kan toepassen.

Je kunt je wel voorstellen hoe de theoretische kennis en de praktische vaardigheden werken in de voorbeelden hierboven.

Hoe snel mensen dit leren, is dan weer afhankelijk van hun capaciteit of competenties.

We zijn wat we regelmatig doen. Uitmuntendheid zit dus niet in één actie, maar het is een gewoonte.

Aristoteles

Capaciteit / Competentie

Hoe snel mensen leren, en hoe mensen leren, heeft te maken met hun capaciteit of competenties. We noemen dit ook wel het ‘aangeboren talen om te leren’.

Zaken als IQ en EQ vallen hieronder, maar ook de talenten die mensen hebben ontwikkeld. Dit is natuurlijk per individu verschillend. En waar de één heel snel doorheeft hoe hij anderen mensen kan enthousiasmeren, heeft de ander weer een talent om zijn of haar creativiteit in te schakelen voor resultaten.

De één leert het beste door eerst de theorie in alle rust tot zich te nemen, en vervolgens stapje voor stapje de toepassing te vinden in de praktijk. De ander heeft aan een half woord genoeg en voordat zij écht voorbereid is, gaat ze al!

Het realiseren van succes, bijvoorbeeld op het gebied van spreken voor een publiek, is voor velen écht een vaardigheid.
Sommigen zijn van nature goed in spreken voor publiek, en anderen moeten deze vaardigheid bewust aanleren. Hoe zit dat bij jou?

Mensen verschillen van elkaar (gelukkig maar).

Welke zaken gaan jou automatisch vrij gemakkelijk af? Waar liggen jouw onbewuste talenten? Als je dat vanzelf weet, kun je bepaalde vaardigheden gemakkelijker leren.

Het Einde van het Ontwikkelvraagstuk

Als wij met mogelijke opdrachtgevers in gesprek zijn, en er ligt een concreet ontwikkelvraagstuk voor/van hun mensen, dan stopt de hun vraag meestal op dit punt. Althans, dat lijkt zo.

Want voor vele zakelijke professionals is dit een volledig en afgerond verhaal. Je checkt waar de competenties liggen van die mensen die je aan wilt nemen voor een specifieke functie, geeft ze alle kennis en vaardigheden, zodat ze het juiste gedrag laten zien met de juiste houding. En dan zou dat, technisch gezien, genoeg moeten zijn om meer grip te krijgen op de omgeving en zo gezamenlijk de successen te kunnen binnen harken.

Helaas.

Het werkt niet zo.

Het stappenplan voor succes gaat dieper dan dat, zoals je kunt verwachten.

Bewust versus Onbewust

Het bovenstaande is namelijk een ontzettend bewust en rationeel verhaal, waar alle onderdelen in hele mooie Excel-formulieren kunnen worden geplot. Het is een kloppend verhaal, waar eigenlijk geen speld tussen te krijgen is.

En als mensen écht zo rationeel en bewust waren geweest als we zelf graag zouden willen, dan was dat geen issue geweest.

Maar denk eens na: Hoe vaak ben je individuen tegen gekomen, in je persoonlijke of professionele leven, waarvan je weet: “Die zou het moeten kunnen. Capaciteit is er, kennis en vaardigheden zijn overal op te pikken, maar hij/zij laat gewoon niet het goede gedrag zien. Doet structureel de onhandige dingen, en gaat daardoor geen succes ervaren.”

Hoe vaak is dat al gebeurd? Bij anderen, of misschien wel bij jezelf? Mensen lopen onbewust tegen allerlei soorten muren aan die hen in de weg staan om structureel hun Doelen te realiseren.

Dat heeft namelijk te maken met het tweede deel van het ontwikkelvraagstuk: Het Onbewuste deel.

Hoe zit dat precies? Dat heeft te maken met hoe jouw brein jouw gedachtes heeft geautomatiseerd tot onbewuste overtuigingen.

Jouw brein is van essentieel belang bij het realiseren van succes.
Jouw brein is van essentieel belang bij het realiseren van succes.

Meer weten over hoe het onbewuste en bewuste brein in elkaar zit? Lees dan dit uitgebreide artikel!

Onbewuste Overtuigingen

Elk mens heeft gedachtes, zo’n 50 per minuut. Dat zijn er ongeveer 48.000 per dag, mits je 8 uur slaap krijgt.

Als je dit eerdere artikel hebt gelezen, dan weet je dat ongeveer 98% van de tijd ons brein alle ‘bekende’ zaken voor ons automatiseert. Dat scheelt gewoon een hoop energie voor het brein.

Dat gaat dan om lichaamsfuncties, maar ook om specifieke vaardigheden. Nederlands praten, autorijden, schrijven en lezen, allemaal vaardigheden die je ooit bewust hebt geleerd (i.e. dat heeft moeite gekost om het aan te leren). Vervolgens heb je dat zodanig vaak geoefend en gedaan dat jouw hersenen ‘bedacht’ hebben: “Hey! Dit is bekend, dit kan ik! Dit kan op de automatische piloot!”

Vervolgens hoef je praktisch niet meer bewuste inspanning te leveren om de vaardigheden tentoon te stellen.

En zo heeft het ook gewerkt met jouw gedachtes. Van die 48.000 per dag zijn er zo’n 47.000 (98%) die sinds jouw 7e levensjaar continu herhaald worden. En die zijn al zodanig vaak herhaald, dat ze zijn veranderd van ‘losse gedachten’, toepasbaar op een specifieke situatie, naar ‘onbewuste overtuigingen’, toepasbaar op praktische alle situaties voor jou.

Sterker nog, je hebt die gedachtes zodanig vaak gehad dat je zelf niet meer twijfelt aan de validiteit ervan in verscheidene situaties. Daardoor zijn het (onbewuste) overtuigingen en drijfveren geworden.

En ze besturen jouw acties, houding, en gedrag.

Want waarom zou je ook maar iets doen als jij niet overtuigd bent van de validiteit en waarde ervan?

Sets aan overtuigingen versus ‘losse’ overtuigingen

Let wel: Die overtuigingen zijn in de basis niet goed of slecht. Ze hebben je tenslotte gebracht waar je nu bent, en ze hebben je geholpen staande te houden in de wereld.

Maar dat wil niet zeggen dat je geen overtuigingen hebt die beperkend kunnen werken bij de realisatie van jouw Doel. Natuurlijk zitten er ook overtuigingen bij die constructief kunnen werken bij de realisatie van jouw Doel. Aan jou om daarachter te komen.

Wij gebruiken een wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde methodiek voor het achterhalen van de set aan overtuigingen die mensen hebben. Want mensen hebben zowel een fundamentele set aan overtuigingen, en ze hebben ‘losse’ overtuigingen.

Die set aan overtuigingen bestuurt praktisch alle acties die je onderneemt, en is waarneembaar in jouw daadwerkelijke gedrag. Sommige onderdelen van deze set werken constructief, en sommige werken beperkend. Dat is afhankelijk van jouw Doel.

De losse overtuigingen die je hebt zijn voornamelijk gebaseerd op jouw individuele en unieke ervaringen tot nu toe. Die ervaringen helpen die overtuigingen vormen en versterken, wanneer ze bevestigd worden door de uitkomsten van situaties.

In het kader van de realisatie van jouw Doelen: De onbewuste overtuigingen zijn de shortcut richting het succes wat je nastreeft.

Want: Wanneer jij niet 100% overtuigd bent van het feit dat jij dat gestelde Doel ook écht glorieus kunt gaan realiseren, hoe groot is dan de kans dat je het gaat halen?

En tevens: Wanneer jij wél 100% overtuigd bent van het feit dat jij dat gestelde Doel ook écht glorieus kunt gaan realiseren, hoe groot is dan de kans dat je het gaat halen?

Of je gaat halen is afhankelijk van bovenstaande factoren. Maar we weten zeker dat als je overtuigd bent van het eigen succes, dat alles een stuk gemakkelijker gaat. Hier zie je direct de impact van jouw overtuigingen op jouw mindset en succes.

Leuk weetje: Jij en ik zijn niet de enige mensen met onbewuste sets aan overtuigingen. Iedereen heeft ze. En wanneer je erachter komt hoe deze onbewuste drijfveren en overtuigingen werken bij anderen, dan ben je vele malen beter in staat om gemakkelijk een onbewuste klik met anderen te creëren. Dat heeft natuurlijk hele positieve gevolgen voor jouw rol als Leider, als Sales, of als samenwerkend lid van een team!

Identiteit

Dat onbewuste gaat zelfs nog iets dieper dan de individuele sets aan overtuigingen. Ons psychologische ego, ook wel onze Identiteit genaamd, zit daar ook in verborgen.

Waar je jouw overtuigingen nog wat kunt tweaken en aanpassen, is dat psychologische ego van ons vast gelegd. Helaas niets structureel aan te veranderen.

Maar het is wel een blauwdruk van wie we zijn, en het is de reden dat mensen op reünies vaak niet zoveel veranderd zijn. Mensen zijn wat ouder, wat grijzer, misschien wat meer gevuld, maar ze lijken praktisch dezelfde persoon.

Mensen zijn nou eenmaal óf abstract óf concreet. Introvert of extravert. Aardig of vriendelijk. Niets aan te doen, maar wel heel interessant om van jezelf te weten. Net als jouw onbewuste gedragsstijl.

Wat is de blauwdruk van jouw persoonlijkheid?
Wat is de blauwdruk van jouw persoonlijkheid?

Dus:

Hierboven vind je het stappenplan voor succes. Om jouw Doelen voortaan glorieus te gaan realiseren. Graag gedaan, cadeautje van het team van Vision Forward.

Neem een keer de tijd om jouw Doel te bepalen, en pas vervolgens de andere stappen toe. Breng het in kaart, en dan weet je precies wat je te doen staat.

[Dit is natuurlijk ook een fantastische oefening met je team! En als je daar externe ondersteuning voor wilt inschakelen, klik dan hier.]

Hoe ziet de omgeving eruit? Welke houding en gedrag zijn essentieel om optimaal samen te kunnen werken met die omgeving? En welke kennis en vaardigheden gaan daaraan vooraf? Wat is jouw talent om te leren, en wat gaat je gemakkelijk af?

Kijk eens naar die zaken. Daar willen wij je natuurlijk bij helpen.

Maar wees ook niet bang om eens een keer dieper te gaan: Wat is mijn set aan onbewuste overtuigingen? Wat zijn die drijfveren, en ‘losse’ overtuigingen? Geloof ik wel in het feit dat ik succes glorieus kan realiseren? En welke rol spelen de zaken uit mijn psychologische blauwdruk?

Wij trainen, coachen, en begeleiden ontwikkeltrajecten omdat wij ontzettend veel energie krijgen van alles wat er loskomt bij mensen die zich aan het ontwikkelen zijn en streven naar nieuwe hoogtes. Dat is waarom we het doen.

Meer weten? Klik hier, en dan gaan we samen in gesprek over de Doelen die er samen te realiseren zijn, en de toegevoegde waarde die dat voor jou en jouw organisatie op gaat leveren.

Geschreven door Stephan Annema.

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube

Het nut van DISC

Inzicht in jouw gedrag

“Waarom vind ik het altijd zo lastig om dingen écht af te maken?” “Waarom is voor mij goed nooit goed genoeg?” “Waarom ben ik de enige die hier een beetje doelgericht is?” “Waarom maken andere teamleden soms zulke ondoordachte beslissingen?” “Wat is het nut van DISC?”

Bovenstaande is een greep uit de vragen die wij tijdens onze ontwikkeltrajecten regelmatig krijgen van deelnemers. Gelukkig krijgen ze er ook een antwoord op: Dat heeft te maken met hoe jouw onbewuste overtuigingen jouw gedrag sturen.

Tijdens onze trainingen gaan wij vele malen dieper dan wat je van andere trainingsbureaus gewend bent. Wij houden het namelijk niet alleen bij Kennis & Vaardigheden, waar 95% van de trainingsbureaus zich op focust.

Wat is het Doel van jouw organisatie?
Wat is het Doel van jouw organisatie?

Ons beginpunt is het Doel wat er nagestreefd wordt. Of het nou gaat om een gehele organisatie, een specifieke afdeling, of zelfs op team- en individueel niveau. Dat Doel staat voorop.

Vervolgens gaan we onderzoeken welke Houding & Gedrag er aanwezig is en wat er tentoongesteld moet worden om ervoor te zorgen dat dat Doel steeds dichterbij komt. Daar zijn natuurlijk ook Kennis & Vaardigheden voor nodig, dus daar gaan we zeker ook mee aan de slag.

Hetgeen Vision Forward uniek maakt, is de koppeling tussen de Onbewuste Overtuigingen en de Kennis & Vaardigheden om vervolgens op een duurzame manier het eigen gedrag vele malen effectiever te maken. En tevens begrijpen hoe je elkaar kunt aanvullen en daarmee effectiever met elkaar kunt samenwerken.

Zoals je misschien weet, als je ons al een tijdje volgt, is dat je je niet vanzelf effectiever gaat gedragen wanneer je niet de overtuiging (bewust of onbewust) hebt dat het ook daadwerkelijk van waarde is.

En het gedrag wat je momenteel laat zien is een accurate weerspiegeling van de onbewuste overtuigingen die daaronder zitten en jouw gedrag aansturen.

Om jouw Doelen en die van jouw team en/of de organisatie te bereiken, helpt het natuurlijk als je inzicht krijgt in je eigen onbewuste gedrag, en het onbewuste gedrag van anderen. Daar is DISC een bijzonder waardevolle tool voor, die wij dan ook veel gebruiken.

Wat is DISC?

DISC is een model wat een uitgebreide beschrijving geeft van het gedrag dat je heel gemakkelijk en intuïtief bij jezelf én bij anderen kunt herkennen. Je leert erdoor begrijpen hoe jouw gedragingen zijn opgebouwd, en hoe dat bij anderen zit. Wat jouw kwaliteiten en uitdagingen zijn. Wat de overeenkomsten zijn én wat de verschillen zijn.

Het DISC-model stelt je in staat om verschillende gedragstypen in kaart te brengen.

De vraagis dan alleen: Waarom zou ik dat doen?

Hoe zijn het zijn als jij het gevoel hebt dat anderen jou beter begrijpen? En hoe zou het zijn als jij de ander ook beter begrijpt? Wat zou dat betekenen voor jullie samenwerking? Voor jullie communicatie? En voor eventuele frustraties die er nu zijn?

Eenieder kijkt door zijn eigen bril naar een project of de werkzaamheden waar jullie mee bezig zijn. Door meer inzicht in de verschillende werkwijzen, en daarmee gedragsstijlen, treedt er meer ontspanning op en kun je elkaar beter aanvullen. Want datgene wat jou misschien niet natuurlijk afgaat, kan degene met een andere gedragsstijl wellicht beter. En precies daar zit de aanvulling.

Het stelt je daardoor in staat om je eigen gedrag aan te passen aan je gesprekspartner of teamleden, zodat er samen méér bereikt kan worden dan voorheen. Communicatie kan effectiever verlopen, en de onbewuste klik met elkaar neemt toe. Hierdoor verbeteren individuele- én teamprestaties.

Voor mensen in een rol van actieve invloed (zoals Sales of Leiderschap) is het helemaal ideaal: Zij leren tenslotte hoe ze nog effectiever met mensen in gesprek kunnen om afspraken te maken en deals overeen te komen. Want als je de ander nóg beter snapt, kun je jouw aanpak verder aan laten sluiten bij de onbewuste voorkeuren van die persoon.

DISC zegt dus iets over jouw eigen gedrag en iets over het gedrag van anderen, op een manier die snel herkenbaar en intuïtief is en waar dus snel op aangepast kan worden (wanneer je onbewust overtuigd bent van de waarde daarvan).

Het DISC-model

Het model van DISC zelf richt zich op vier verschillende types, bekeken over twee assen. Aan de ene kant hebben we de as genaamd “Mensgericht of Taakgericht”, en aan de andere kant gaat het over “Actief of Bedachtzaam”. Als je die over elkaar heen legt, kom je op vier verschillende combinaties uit.

Let wel: Elke gedragsstijl is even waardevol als elke andere. Het een is niet goed of fout, of beter of slechter dan een andere. Het krijgen van inzicht op deze vlakken kan jou helpen begrijpen hoe jij en je team tot succes komen en hoe jij interacteert met anderen.

En: Jouw manier van werken wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals jouw onbewuste overtuigingen, jouw persoonlijke ervaringen, opleidingen, en volwassenheid. Daarnaast is het zo dat je van elke gedragsstijl leent, je wordt beïnvloed door alle gedragsstijlen, maar er is er één dominant aanwezig.

Gedragsstijl D

Ben jij meer taakgericht dan mensgericht? En ben jij eerder actief dan bedachtzaam? Dan zal jouw gedragsstijl D, van Dominant, zijn. Dan zal je makkelijk omschreven worden als direct, gedreven, daadkrachtig, resultaatgericht, en besluitvaardig. Je hebt een krachtige houding, en je bent vastberaden in het realiseren van jouw Doelstellingen.

Gedragsstijl I

Ben jij meer mensgericht dan taakgericht? En ben jij ook eerder actief dan bedachtzaam? Dan zal jouw gedragsstijl I, van Invloedrijk, zijn. Dan word jij snel omschreven als extravert, enthousiast, en optimistisch. Je bent een interactief en spraakzaam persoon, die makkelijk mensen enthousiasmeert en meekrijgt.

Gedragsstijl S

Ben jij meer mensgericht dan taakgericht? Maar eerder bedachtzaam dan actief? Dan zal jouw gedragsstijl S, van Stabiel, zijn. De mensen in jouw omgeving zullen je dan gematigd, tegemoetkomend, teamspeler, methodisch en geduldig vinden. Ook ben je faciliterend, en vaak tactvol. Een stabiele factor in een team, zeg maar.

Gedragsstijl C

Ben jij meer taakgericht dan mensgericht, maar wel bedachtzaam in plaats van actief? Dan zal jouw gedragsstijl C, van Consciëntieus, zijn. Dan word je omschreven als analytisch, gereserveerd, logisch, feitelijk en secuur. Je werkt systematisch richting jouw doel, en bent idealiter op jezelf.

Wat is het nut van het DISC model van Wiley?
Het DISC model van Wiley.

Overeenkomsten en verschillen

Bovenstaande gedragstyperingen geven een klein beetje inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen teamleden. Elk van de vier types is, volgens de methodiek van Wiley, onderverdeeld in nog 3 ‘subtypes’ die weer onderling verschillen van elkaar. Logisch natuurlijk, want de ene persoon is de andere niet, en dat zie je in hun Houding & Gedragsstijl. Wij plaatsen namelijk liever niet in rigide hokjes, en we zien dat gedrag vaak meer fluïde is. Een DISC profiel is voor ons door ook een uitgangspunt voor een gesprek over gedrag en nooit een eindoordeel.

Natuurlijk gaan we graag met je in gesprek over dit onderwerp, en de impact ervan op jouw succes en jouw business. De toepassing op teams, sales, en leiderschap zijn groot. En het nut van DISC zit ‘m in de toepassing op deze vlakken.

Meer weten? Klik hier en dan gaan we er graag met je over in gesprek.

Geschreven door Stephan Annema

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube