De Kracht en Impact van het Onbewuste Brein

Hoe kan ik mijn succes vergoten?

Waarom weet ik niet meer hoe ik vandaag precies naar mijn werk ben gereden? Waarom heb ik mijzelf nét voorgesteld, maar weet ik nu alweer de naam van de andere persoon niet meer? Hoe kan het nou zo zijn dat ik bepaalde automatische gedragingen probeer te veranderen, maar dit tot op heden niet goed lukt?

Het korte antwoord: Dat heeft te maken met hoe ons brein werkt.

Het fundament van de verschillende Vision Forward trainingen is gebaseerd op de manier waarop ons brein werkt. De praktische kant van de neurowetenschappen geeft heel veel inzicht in hoe mensen daadwerkelijk in elkaar zitten, en wij gebruiken dat fundament om de impact van onze trainingen veel groter te laten zijn. Het is de bewezen weg naar duurzame gedragsverandering, en hierin zit het succes verscholen.

Dit (uitgebreide!) artikel heeft als Doel om jou samengevatte achtergronden te bieden die je nodig hebt om jouw persoonlijke én professionele ontwikkeling naar het volgende niveau te helpen. Het zal je inzicht geven in hoe het brein werkt, op een praktische manier. Daarnaast geven we je een paar handvatten die ervoor zorgen dat je door hebt wat de kracht en impact van jouw (onbewuste) brein is en de effecten daarvan op jouw succes.

Let’s get started!

Het Brein en Gedrag door de Eeuwen heen

Al duizenden jaren zijn filosofen, biologen, psychologen, en ‘gewone’ mensen geïnteresseerd in het gedrag van zichzelf en andere mensen. Aristoteles (384-322 v. Chr.) maakte, voor zover bekend, als eerste observaties van het menselijk gedrag en koppelde hier conclusies aan dat er verschillende soorten ‘zielen’ bestonden.

Descartes (1596-1650) scheidde de geest van het lichaam (“Cogito ergo sum” – Ik denk dus ik besta). John Locke (1632-1704) beschreef de menselijke geest bij de geboorte als een “wit blad” (Tabula Rasa), waar ervaringen en kennis als het ware op beschreven werden.

Wat betreft de ontwikkeling van de identiteit, wordt G. Stanley Hall (1846-1924) over het algemeen gezien als de pionier van de ontwikkelingspsychologie. Hij was de eerste wetenschapper die op grote schaal onderzoek deed naar de ontwikkeling bij kinderen.

Napoleon Hill

Eén van de mensen die een grote impact heeft gehad op de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van vele individuen, was geen filosoof of psycholoog. Zijn naam is Napoleon Hill (1883-1970) en zijn meest bekende werk is Think and Grow Rich. Dat boek staat al jaren in de Top 10 meest verkochte persoonlijke ontwikkeling boeken ter wereld.

Think and Grow Rich (1937) is de samenvatting van tientallen interviews die Hill gedaan heeft met verschillende succesvolle mensen uit zijn tijd, waaronder Andrew Carnegie, één van de rijkste mensen van toen. Een belangrijk principe uit die interviews, en het boek van Hill, is dat het menselijke onderbewuste brein een essentiële en fundamentele drijfveer is voor het succes wat een individu nastreeft.

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!
De Kracht en Impact van het Onbewuste Brein 1

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) is een van de grondleggers van de psychoanalyse, en deed in Wenen onderzoek naar de ontwikkeling van een persoon en diens identiteit. De werkwijze van Freud bleek effectief, wat leidde tot theorieën die de ontwikkeling van kinderen en identiteit revolutioneerde.

In de psychoanalyse van Freud maakte hij onderscheid tussen drie soorten energie die de onbewuste identiteit vormen, namelijk het EGO, het ID, en het Superego.

Het ID beschrijft het meest primitieve gedeelte van de menselijke geest, en is de bron van alle driften en drang. Het ID zoekt altijd naar de weg om het gevoel van het plezier te maximaliseren, en deze driften zijn ongestuurd en ongeremd.

Het EGO is daarentegen de energie (en het gedeelte van de geest) die de primitieve ID terugroept en beperkt tot maatschappelijk verantwoorde proporties. Het wordt ook wel ‘gezond verstand’ genoemd. Wanneer er alleen maar wordt toegegeven aan de driften van het ID, kan dat leiden tot problemen en daarom moet dat worden vermeden, aangepast, of uitgesteld.

En daarnaast heb je het Superego. Dit gedeelte internaliseert de waarden, normen, en idealen van de maatschappij waar het individu onderdeel van is. Het Superego wordt dus enorm beïnvloed en gestuurd door verschillende instanties, zoals ouders, school, of bijvoorbeeld religie.

Met name de ouders zijn belangrijk in het ontwikkelen van het Superego, en daarom lijkt de identiteit van een kind vaak op die van zijn of haar ouders. Het bepaalt wat goed is en wat fout is, en het wordt geleid door morele doelen en het idee van een perfecte zelf.

Dit uit zich logischerwijs allemaal onbewust in je gedrag, automatisch geregeld door je brein.

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!
De Kracht en Impact van het Onbewuste Brein 2

Carl Jung

In de trainingen van Vision Forward neemt het onbewuste brein van de mens een belangrijke plaats in. Of het nu gaat om onbewust gedrag, onbewuste drijfveren of onbewuste reacties, het onbewust brein zorgt voor het overgrote deel van het gedrag dat gedurende de dag zichtbaar is, maar natuurlijk ook te beïnvloeden is.

Samen met Freud legde psycholoog Carl Jung (1875-1961) de basis voor de moderne inzichten omtrent het bestaan en de mogelijke inhouden van het Onbewuste. Waar Freud het onderbewuste met name zag als een zetel met seksuele en agressieve driften voortkomende uit verdrongen impulsen van de jeugd, ging Jung hier veel dieper op in.

Jung zag in het onbewuste een psychische bassistructuur, met de menselijke anatomie vergelijkbaar, die voor alle mensen gelijk is en waar veel grondpatronen voor menselijk gedrag verankerd liggen.

Groot onderdeel van de gedachtegang van Jung heeft te maken met de verschillende persoonlijkheidstypen die hij onderscheidde. Dat begint bij de vier mentale functies die Jung denken, voelen, gewaarwording en intuïtie noemt. Het overheersend gebruik van één van deze functies is bepalend voor de karakterstructuur van een persoon.

Behalve deze vier mentale functies, onderscheidt Jung twee houdingen die de richting van het bewustzijn bepalen. Dit zijn de introverte en de extraverte houding.

De combinatie van de vier mentale functies en de twee fundamentele houdingen zorgen dus voor acht verschillende persoonlijkheidstypen, en dit is het fundament voor MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator).

Carl Jung heeft hiermee een bijzonder fundament gelegd voor het begrip van bewuste en onbewuste gedragingen.

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!
De Kracht en Impact van het Onbewuste Brein 3

Daniel Kahneman

Als de eerste psycholoog ooit die een Nobelprijs voor de Economie in ontvangst nam, wordt Daniel Kahneman al jaren gezien als één van de meest invloedrijke psychologen ter wereld. Zijn onderzoeken en gedachtegoed hebben diepgaand effect gehad op onder andere economie, geneeskunde en politiek.

Hoewel er in het verleden al verschillende beschrijvingen zijn geweest voor de verschillende manieren van denken, maakt Kahneman een onderscheid tussen twee mentale systemen. Dit zijn Systeem 1 en Systeem 2. Wanneer wij bij bewustzijn (wakker) zijn, zijn zowel Systeem 1 als Systeem 2 actief.

Echter, er zitten grote verschillen in. Waar Systeem 1 automatisch wordt uitgevoerd, bevindt Systeem 2 zich over het algemeen in een sluimerstand, waarin slecht een klein deel van de capaciteit wordt gebruikt.

Hieronder gaan we uitgebreid door op de verschillen tussen beide mentale systemen, vanwege de impact die heeft op onze dagelijkse praktijk en het succes wat we nastreven.

Systeem 1 – Het Onbewuste Brein

Systeem 1 is onze manier van ‘nadenken’, waar wij onszelf als individu het gros van de dag in bevinden. Laten we aannemen dat Systeem 1 zo’n 98% van de dag het werk doet, want het werkt automatisch en snel, met weinig tot geen actieve (mentale) inspanning en geen gevoel van controle.

Systeem 1 is de automatische piloot van ons brein.

De vaardigheden van Systeem 1 omvatten de vaardigheden die we met dieren delen. Het betreft namelijk het aangeboren vermogen om de wereld om ons heen waar te nemen, objecten te herkennen, geluiden te lokaliseren en bang te zijn voor harde geluiden of vallen. Andere mentale activiteiten worden aangeleerd in Systeem 1, en door ervaring en oefening snel en automatisch uitgevoerd. De automatische piloot van ons brein neemt het over.

Sterker nog, sommige (mentale) activiteiten die voorkomen in Systeem 1 zijn volledig onvrijwillig. Het is voor een normale en gezonde volwassene om eenvoudige zinnen in de eigen taal niet te snappen, of om niet te weten uit welke richting een bepaald geluid afkomstig is. Ook is het psychologisch gezien onmogelijk om de uitkomst van 2+2= … niet te weten, of om niet te denken aan Parijs wanneer iemand vraagt naar de hoofdstad van Frankrijk. De automatische piloot van ons brein neemt het over.

Systeem 1, het Onbewuste Brein of onze automatische piloot, stuurt een individu dus het overgrote gedeelte van de dag. Over het algemeen functioneert het zeer goed, de modellering van bekende situaties is accuraat, de korte termijn voorspellingen zijn dat meestal ook en zelfs de eerste reactie op een uitdagende kwestie is snel en relevant. Want: De automatische piloot van ons brein neemt het over.

Helaas is het wel zo dat Systeem 1 een behoorlijk aantal vooringenomenheden (biases) kent. Dat zijn systematische denkfouten die worden gemaakt in specifieke situaties. Ons Systeem 1 is namelijk ook een systeem van ‘kort door de bocht’, en op basis daarvan kunnen er een hoop denkfouten automatisch gemaakt worden. Ook daarvoor geldt: De automatische piloot van ons brein neemt het over.

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!
De Kracht en Impact van het Onbewuste Brein 4
Systeem 2 – Het Bewuste Brein

Systeem 2 omvat bewuste aandacht voor de mentale inspanningen die worden verricht, zoals het uitvogelen van ingewikkelde berekeningen. De werking van Systeem 2 wordt vaak gekoppeld aan de subjectieve/persoonlijke ervaring van handelingsvermogen, keuze, en concentratie. De processen van Systeem 2 kunnen enorm sterk verschillen van elkaar, echter hebben ze één ding gemeen: Ze vereisen aandacht en worden direct onderbroken wanneer onze aandacht wordt verlegd.

Het Systeem dat zorgt voor complexe cognitieve handelingen, kan ook gedachten in een ordelijke reeks van stappen omzetten. Ook is het verantwoordelijk voor de controle over het eigen gedrag, bijvoorbeeld als jij beleefd blijft terwijl iemand boos tegen jou doet. Het zorgt voor extra alertheid wanneer je ’s nachts autorijdt. Systeem 2 en de cognitieve inspanning is een vorm van mentale arbeid, en het wordt graag gezien als de ‘Ratio’ van ons mensen.

Leuk weetje: Wanneer een persoon een vraagstuk in Systeem 2 probeert op te lossen, zoals complexe berekeningen in een nog niet eerder gebruikte software, vinden er ook fysieke veranderingen plaats. De grootte van de pupillen geven een indicatie hoe mentaal intensief je bezig bent geweest, bijvoorbeeld. Het gebruik van Systeem 2 kan tevens ook leiden tot een verhoging van de hartslag en een verandering in de bloeddruk.

Kortom: Wanneer je echt een mentale inspanning levert, zoals iets complex uitrekenen of iets voor het eerst aanleren, dan zet je Systeem 2 aan het werk. Voor alle andere (mentale) activiteiten wordt Systeem 1, onze automatische piloot, gebruikt.

Wisselwerking tussen de Systemen

Over het algemeen voelen mensen zich aangetrokken tot Systeem 2, namelijk onze bewuste, rationele zelf dat meningen heeft, keuzes maakt, en nadenkt over wat te doen en wat te denken.

Hoewel Systeem 2 vaak de ‘voorkeur’ geniet, is Systeem 1 toch van enorm belang in het dagelijkse leven. Dit (automatische piloot) systeem leidt ons door de dag heen, lost vrijwel alle vraagstukken op en voltooit vrijwel alle taken. Ga maar na: Hoe vaak ben je, gedurende een normale dag, een échte mentale inspanning aan het leveren? Echt niet veel. Het merendeel van de tijd zijn het variaties op situaties die eerder al zijn voorgekomen, en dus door Systeem 1 zijn ‘geadopteerd’.

Systeem 1 staat op automatische piloot, en Systeem 2 sluimert. Systeem 2 wordt ingeschakeld voor ondersteuning wanneer Systeem 1 in de problemen raakt.

Systeem 1 genereert door de gehele dag heen suggesties voor Systeem 2: Indrukken, ingevingen, intenties, en gevoelens. Wanneer Systeem 2 deze oppikt, veranderen indrukken en ingevingen in overtuigingen. Impulsen veranderen dan in ‘vrijwillig ondernomen handelingen’. Wanneer het soepel verloopt, wat meestal het geval is, pikt Systeem 2 de suggesties van Systeem 1 op met weinig of geen aanpassingen, waarbij een individu de indrukken gelooft en handelt op basis van de onbewuste en automatische gevoelens. En meestal is dat ook prima.

De wisselwerking tussen Systeem 1 en 2 werkt meestal goed. De scheiden van taken is uitermate efficiënt, te leveren inspanningen worden geminimaliseerd en de prestaties geoptimaliseerd. Hier ligt de nadruk op meestal. Aangezien onze breinen het erg prettig vinden om activiteiten toe te schrijven aan Systeem 1, beantwoordt dit systeem vaak vragen of lost het problemen op. Voor het gevoel van het individu maken wij dan een weloverwogen, rationele keuze, aangezien dit is wat Systeem 1 aan jou doorgeeft. Echter maakt Systeem 1 in specifieke keuze- of beslissingsprocessen systematische fouten en heeft het weinig kaas gegeten van logica en statistiek. Deze biases komen veel voor in het gedrag van consumenten, wanneer er een aankoop wordt gedaan of een keuze wordt gemaakt.

Het feit dat wij als mensen het overgrote deel van de dag op automatische piloot staan, betekent dus dat wij een stuk minder rationeel door het leven gaan dan dat velen denken. Ook wanneer wij bewust schakelen naar Systeem 2, bij het oplossen van een complex vraagstuk, heeft Systeem 1 nog steeds een enorme invloed.

Impact van het Onbewuste Brein op het menselijke gedrag

Zoals door bovenstaande hopelijk duidelijk is geworden, is dat ons brein (onder andere) bestaat uit een tweedeling van mentale systemen. Het snelle systeem, Systeem 1, is een automatische piloot en deze vult eigenlijk alles voor ons in. En dat is prima, want het is gebaseerd op onze overtuigingen, onze normen en waarden, en onze eerdere ervaringen. Het helpt ons staande te houden in een snel veranderende wereld, waarin complexe omgevingsfactoren van invloed zijn op ons succes. Om daar goed mee om te gaan, hebben we ons Onbewuste Brein.

Eén van de andere zaken die ons Systeem 1 voor ons regelt, is het verwerken van externe prikkels en onze daaropvolgende gedachten. Wij denken de gehele dag door, zo’n 50 gedachten per minuut, maar dat wil niet zeggen dat we die gedachten ook direct tot uitvoer brengen. Dat zou vervelende situaties kunnen opleveren. Dat hebben we natuurlijk zelf niet door, dat regelt ons brein voor ons.

Wanneer we een gedachte hebben, meestal geactiveerd door een externe prikkel, dan filtert ons brein dat. Dit is een onbewust proces, en kost ons dus geen actieve mentale inspanning. Of we vervolgens wel een actie ondernemen op basis van die gedachte, is afhankelijk van onze denkprocessen en -patronen die eraan ten onder liggen.

Een voorbeeld: Op het moment dat we op de snelweg rijden, dan staan daar nog wel eens borden met advertenties. Die neem je waar, en je brein filtert vervolgens of het voor jou van nut is om daar verder over na te denken dan wel actie te ondernemen. Zie je een advertentie over witte T-shirts, en heb je die ook daadwerkelijk nodig? Dan kan dat de trigger zijn om van die advertentie gebruik te maken. Zie je daarentegen een advertentie over het aannemen van finance professionals, terwijl je daar helemaal niet mee bezig bent? Dan laat je brein die advertentie links liggen.

Nou is bovenstaande voorbeeld natuurlijk relatief onschuldig. Veel interessanter wordt het wanneer het situaties betreft waar onze dieperliggende normen, waarden en overtuigingen getriggerd worden. Dat is namelijk afhankelijk van de denkpatronen die we hebben aangehouden voor zolang als we ons kunnen herinneren. (Sterker nog, vaak al voordat we ons kunnen herinneren…)

Ons onbewuste brein heeft al vanaf jongs af aan geleerd hoe het gaat handelen wanneer hele specifieke situaties zich voordoen. Is er ergens een conflict? De één zal er automatisch met gestrekt been in gaan, terwijl de ander het conflict zal proberen te sussen. En dat heeft te maken met de onderliggende overtuigingen die we als individu hebben. Hoe jij je dag-planning invult, hoe je ontspant, of hoe je je voordoet waar anderen bij zijn.

Meer dan 93% van al het menselijke gedrag wordt bepaald door de onbewuste overtuigingen die ons eigen Systeem 1 zich eigen heeft gemaakt, en deze bepalen ook grotendeels onze persoonlijkheid en karakter.

Eerder hadden we het al over de 98% van het mentale werk, wat gedaan wordt door ons Onbewuste Brein, Systeem 1. Dat houdt dus ook in hoe we reageren op bepaalde situaties. We hebben zelf het rationele idee dat, wanneer er een situatie zich voordoet, we eerst nadenken over wat de beste optie zou zijn om naar te handelen. Maar dat doen we niet bewust – dat doen we gebaseerd op onze onbewuste overtuigingen.

Maar wat is dan een overtuiging? Hoe bepalen we daadwerkelijk waar we van overtuigd zijn?

Wij omschrijven het altijd als volgt: “Een overtuiging is een gedachte die zich zodanig vaak herhaald heeft dat jij zelf niet meer twijfelt aan de validiteit ervan.”

Heb jij (onbewust) heel vaak de gedachte gehad dat alles altijd perfect moet zijn? Dan heb je dat als overtuiging intrinsiek gemaakt. Vervolgens uit dat zich in het feit dat jij alles altijd perfect probeert te krijgen, ook al is dat misschien voor anderen onmogelijk.

Heb jij (onbewust) heel vaak de gedachte gehad dat jij respect het meest belangrijk vindt? Dan heb je dat als overtuiging intrinsiek gemaakt. Vervolgens uit dat zich in het feit dat jij heel scherp door hebt hoe je bij iedereen dat respect op kunt wekken.

Heb jij (onbewust) heel vaak de gedachte gehad dat jij uniek bent? Dan heb je dat als overtuiging intrinsiek gemaakt. Vervolgens uit dat zich in het feit dat jij je altijd anders dan alle anderen gedraagt, kleedt, en denkt.

Jouw (onbewuste) overtuigingen manifesteren zich in jouw houding en gedrag, en die fungeren dus eigenlijk als spiegel voor jouw overtuigingen. Wanneer het dan ook gaat om de persoonlijke of professionele ontwikkeling van mensen, is het dus fundamenteel om inzicht te krijgen in die onbewuste overtuigingen.

Iedereen heeft een set aan onbewuste overtuigingen. En die bepalen voor meer dan 93% van het gedrag van dat individu. Wanneer je weet wat jouw onbewuste set aan overtuigingen inhoudt, dan heb je daar eigenlijk de WHY van jou als individu.

De Overtuiging-Potentieel-Actie-Resultaat Loop

Bovenstaande gaat over de dieperliggende sets aan overtuigingen. Daar hebben we als Vision Forward ontzettend veel ervaring mee, en is altijd één van de fundamenten waar we ons ontwikkeltrajecten mee starten. Het helpt namelijk ontzettend veel om deze zaken over jezelf te leren.

Een ander voorbeeld van de impact van onze individuele overtuigingen op het succes wat we nastreven, heeft te maken met de Overtuiging-Potentieel-Actie-Resultaat loop.

Die ziet er als volgt uit:

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!
Visuele weergave van de O-P-A-R loop

Hoe gaat dit in z’n werk?

Potentieel

Wanneer we naar een specifiek Doel werken, dan werken we aan het ontsluiten van ons (eigen) potentieel. Dat Doel hebben we nog niet bereikt, dus het is nog niet tastbaar. We zullen ons moeten gedragen op een manier die ervoor zorgt dat we het Doel ook bereiken.

Op basis van onze onderliggende overtuigingen wordt al bepaald of we ons potentieel gaan ontsluiten en dat Doel überhaupt gaan realiseren.

Overtuiging

Okay, je hebt je Doel. Je weet dus wat jouw potentieel is, en of het de moeite waard gaat zijn. Vervolgens zijn er eigenlijk twee opties die te maken hebben met de onderliggende overtuigingen.

Optie 01: Je weet 100% zeker dat jij jouw potentieel kunt ontsluiten, en dat jij er alles aan gaat doen om dat Doel te realiseren.

Optie 02: Is dat niet lastig, zo’n Doel? Ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of ik dat wel kan…

Een duidelijk verschil dus. En dat verschil manifesteert zich in het volgende onderdeel van de loop.

Actie

Optie 01: Je weet 100% zeker dat jij jouw potentieel kunt ontsluiten, en dat jij er alles aan gaat doen om dat Doel te realiseren.

Wat gebeurt er vervolgens? Je gaat actie ondernemen! Sterker nog, je onderneemt zodanig veel actie dat het eigenlijk allemaal vanzelf lijkt te gaan. Je wordt steeds beter, en dat zie je in de resultaten.

Onderneem je veel actie, dan kun je naar rato ook wel verwachten dat er veel resultaat uit komt. En zo kom je steeds dichter bij jouw Doel en ontsluit je jouw potentieel.

Optie 02: Is dat niet lastig, zo’n Doel? Ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of ik dat wel kan…

Wat gebeurt er vervolgens? Je gaat misschien wel actie ondernemen, maar in alles wat je doet zit een laag twijfel. En dat heb je zelf door, en de mensen in jouw omgeving ook. Je blijft (onbewust en bewust) tegen jezelf zeggen dat het allemaal echt lastig is, en wat blijkt? Het blijft ook lastig.

Je onderneemt dus niet bijzonder veel actie, want het is lastig, en dan kun je naar rato ook wel verwachten niet dat er niet bijzonder veel resultaat uit komt.

Resultaat

Op basis van je overtuiging zie je dus jouw resultaten. En die resultaten die je ziet, doen vervolgens ook maar één ding: Zij leveren de bevestiging dat jouw oorspronkelijke overtuiging valide was, want zie het resultaat, en die blijft vervolgens alleen maar harder kleven. En jouw tegenwerken óf ondersteunen in jouw volgende acties.

Ook voor deze overtuigingen geldt dat ze onbewust zijn, tenzij je ze keihard concreet en bewust maakt. En je ziet wat dan alsnog de effecten kunnen zijn van deze patronen in Systeem 1.

Hier nog een mooie samenvatting van bovenstaande!

Conclusie: De impact van het Onbewuste Brein is gigantisch

Het mag wel duidelijk zijn: Onze hersenen zijn bijzonder geavanceerd in het regelen van het dagelijkse bestaan voor ons mensen. De belangrijkste taken (lichaamsfuncties, keuzes maken en denkpatronen sorteren op validiteit) worden geregeld zonder een actieve mentale inspanning van onze kant.

Systeem 1 is altijd aan het werk, en het bepaalt voor meer dan 93% alles wat we doen.

Op basis van onze onbewuste normen en waarden, denkpatronen en overtuigingen, en kijk of onszelf en de wereld, handelen wij. En gelukkig doen we dat allemaal op een unieke manier. Want ons brein heeft onze unieke ervaringen en invloeden gesorteerd en klaargestoomd voor gebruik op onze manier.

Zowel Napoleon Hill, Sigmund Freud en Carl Jung wisten hoeveel ons Onbewuste Brein voor ons regelde, en Daniel Kahneman heeft het keihard bewezen.

Wij gebruiken dit fundament in al onze trainingen en ontwikkeltrajecten. Wanneer je niet door hebt dat de impact van ons eigen, individuele Systeem 1 zodanig gigantisch is, dan is enige vorm van ontwikkeling al praktisch onmogelijk. Laat staan wanneer het een duurzame gedragsverandering betreft.

Meer weten? Of wil je deze kennis en ervaring inzetten om zelf een stap te zetten in het vergroten van het succes van jou of van je team/organisatie? Klik hier en kom met ons in contact of lees onze artikelen!

Vision Forward – We Innovate People.

Geschreven door Martijn Schaap en Stephan Annema.

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube

Jouw impact op anderen verdubbelen doe je zo!

Als jij met mensen samen werkt, dan heb jij onbewust een bepaalde impact op hen. Hopelijk is die positief. Maar die impact kan natuurlijk ook negatief zijn. Mensen willen dan niet graag met je werken, omdat ze onbewust een bepaald gevoel bij je hebben. Hoe kun jij leren om jouw impact op anderen te vergroten, zelfs te verdubbelen?

In dit artikel gaat we het hebben over de meest essentiële gesprekstechniek die JIJ toe kunt passen om jouw positieve impact op anderen te verdubbelen.

Hoe werkt dat precies?

Wat is jouw rol?

Zit jij in een leiderschapsfunctie? Als directeur, manager of teamleider?

Dan is het van belang dat jij mensen meekrijgt naar een bepaald toekomstbeeld. Dat toekomstbeeld is natuurlijk de visie die jij hebt voor de organisatie.

Maar zit jij in Sales? Ben je account manager of business development representative?

Ook dan is het zeker van belang dat jij mensen meekrijgt naar een bepaalde toekomstbeeld. Tenslotte bestaat dat toekomstbeeld uit een samenwerking tussen de organisaties, waar iedereen beter van wordt.

Misschien zit je niet in een leiderschapsfunctie, of een sales rol, maar in de operatie.

Ook dan heb jij misschien een bepaald toekomstbeeld, omdat je ziet er wat beter kan. En ook dan wil jij mensen meekrijgen, bij het doorvoeren van procesverbeteringen bijvoorbeeld.

Zit jij in sales? Of ben jij een manager? Misschien in de operatie? Impact maak je sowieso.
In welke rol je ook zit – impact op anderen heb je sowieso. Maar is die positief of negatief?

Mensen meekrijgen

Je zult mensen mee moeten krijgen naar het toekomstbeeld wat jij hebt.

En dat zal niet gaan als je geen impact weet te creëren op hun onbewuste beslissingscentrum.

Effectief houdt dat in dat je een bepaalde mate van verkoop moet gaan voeren – los van de functie waar je in zit.

Wat is verkopen dan, en welke definitie zou je daar bij kunnen aanhouden? Zeker als je niet in een verkopersrol zit?

Wat is de definitie van verkopen? Iemand vrijwillig laten bewegen om jouw toegevoegde waarde te accepteren en hem/haar in actie te krijgen.

Vision Forward

Gebruik deze definitie, en dan snap je direct dat je altijd aan het verkopen bent.

Of het nou gaat om een product of dienst, of jouw toekomstbeeld, jouw methodieken of manieren van werken. Het maakt niet uit.

Iedereen die iets wil bereiken, en daar anderen voor nodig heeft, is aan het verkopen.

Kortom – verkopen is mensen meekrijgen. En dat houdt in dat jij jouw onbewuste impact op anderen vergroot, zodat je ze daadwerkelijk meekrijgt.

Verkopen doe je altijd, of je nou verkoper bent of niet.
Je bent altijd wel iets aan het verkopen. Een bepaalde visie voor de toekomst, producten of diensten, of jouw eigen toegevoegde waarde voor de organisatie.

Wat is mijn impact nu?

De impact die je nu hebt op mensen is één van drie varianten.

Je hebt ofwel een positieve impact op hen, en dat heeft als gevolg dat ze onbewust relatief snel geneigd zijn om jou te volgen in jouw voorstellen.

Natuurlijk kan je ook een negatieve impact op hen hebben. Het gevolg daarvan is dat ze absoluut niet geneigd zijn om jou te volgen, en jou zelfs actief tegen kunnen gaan werken.

De derde variant is een neutrale impact. Niet zozeer positief, niet zozeer negatief. De mensen die je mee wilt krijgen, doen dat gebaseerd op hun gepercipieerde waarde van jouw voorstel.

Maar ja, ik ga er voor het gemak even van uit dat jouw voorstellen, ideeën, en methodieken écht waarde hebben.

Dat ze de organisatie verder gaan helpen.

Dat ze de collega’s verder gaan helpen.

En dat ze de klanten van de organisatie natuurlijk ook verder gaan helpen.

Als dat niet zo – lees dan niet verder.

Als dat wel zo is, dan krijg je van mij zo de meest waardevolle techniek die jij VANDAAG NOG in kunt zetten om jouw onbewuste impact op anderen te verdubbelen.

Hoe laat jij anderen nadenken over jouw ideeën?
Verdubbel jouw positieve impact op anderen.

De #1 fundamentele techniek: (…)

Voor ik het verklap, eerst een kleine gedachte exercitie. Doe eventjes mee:


Stel, het team van Vision Forward heeft een tijdmachine. En dat is dus mooi, want daarmee kun je reizen in de tijd.

Jij mag die tijdmachine van ons even lenen.

Je gebruikt de tijdmachine, en je gaat 10 jaar terug in de tijd.

Vervolgens kom je jezelf tegen, een 10 jaar jongere versie van jezelf!

Welk advies zou jij jouw 10 jaar jongere zelf geven?


En, wat is het geworden?

Meer rust nemen?

Familie op de eerste plek?

BitCoin kopen?

Direct met Vision Forward samen werken? 😉

Wat het daadwerkelijke antwoord is geworden, maakt natuurlijk ons natuurlijk niet uit. Hopelijk laat het jou even stil staan, kort reflecteren, en aanpassen waar nodig.

Maar wat is nou het interessante aan bovenstaande gedachte-exercitie?

Hoe groot is de kans daadwerkelijk dat wij een tijdmachine hebben?

Helaas – nihil, natuurlijk.

En hoe groot is de kans dan dat jij deze tijdmachine mag lenen en je vroegere zelf vervolgens advies geeft?

Idem – nihil.

Maar tóch heb je er over nagedacht. Dat kan niet anders.

Dat heeft te maken met het Onbewuste Brein, ofwel Systeem 1 volgens Daniel Kahneman. Vaak over gesproken en geschreven.

Dit Onbewuste Brein, Systeem 1, zorgt voor impact. Het neemt alle informatie tot zich wat het hoort/ziet/ruikt/ervaart, en verwerkt dat.

En daar zitten short cuts. Systeem 1 doet niet anders dan jouw brein short cuts te laten maken.

Inclusief de #1 fundamentele techniek om jouw impact op het onbewuste beslissingscentrum van anderen te verdubbelen.

Wat is die techniek dan?

De kunst van het vragen stellen = impact verdubbelen

Ons Onbewuste Brein weet zich geen enkele weerstand te bieden tegen een goede open vraag.

En ons brein gaat daar automatisch over nadenken.

Hoe klein de kansen op uitvoering ook moge zijn.

Wanneer je goede open vragen stelt, gaat jouw gesprekspartner daar automatisch over nadenken en komt sowieso met een antwoord. Altijd.

Wat is een open vraag ook alweer?

Open vragen zijn vragen die je niet met JA/NEE kunt beantwoorden.

Open vragen beginnen altijd met:

  • Waarom
  • Hoe
  • In hoeverre
  • Wanneer
  • Wie
  • Waar
  • Wat

Open vragen nodigen jouw gesprekspartner dus uit om uitgebreide antwoorden te geven. En voordat die antwoorden komen, moet er door ons brein over nagedacht worden.

Dat houdt dus ook in dat jij open vragen kunt stellen die, als het ware, zaadjes planten in de gedachtepatronen van jouw gesprekspartners.

Dat zaadjes planten, dát is de impact die jij hebt op jouw gesprekspartners.

Positieve impact op het onbewuste beslissingscentrum van jouw gesprekspartners. En die impact kun je verdubbelen door effectief gebruik te maken van goede open vragen.

Jouw impact op anderen verdubbelen!

Ben jij een manager of leider in jouw organisatie?

Gebruik bovenstaande gedachte oefening als template om mensen na te laten denken over jouw toekomstbeeld, en hoe jouw voorstellen helpen om daar te komen. Je kunt dan zeker jouw impact verdubbelen.

Ben jij een verkoper of account manager?

Gebruik bovenstaande gedachte oefening als template om jouw klanten en prospects na te laten denken over de positieve gevolgen van een samenwerking met jou en jouw organisatie. Je kunt dan zeker jouw impact verdubbelen.

Ben jij operationeel bezig, en gefocust op effectievere processen en systematieken?

Gebruik bovenstaande gedachten oefening als template om jouw collega’s en leidinggevende na te laten denken over de positieve gevolgen van het aanpassen op jouw manier. Ook dan kun je zeker jouw impact verdubbelen.

Vaardig worden in het stellen van impactvolle open vragen?

Neem dan contact op met Vision Forward.


Stephan Annema foto 9 | Vision Forward International
Geschreven door Stephan Annema, partner bij Vision Forward.

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube

Time Management tips

Time Management voor beginners en gevorderden

Time Management is een vreemde term. Enerzijds is het natuurlijk van belang dat je jouw tijd zo goed mogelijk indeelt, maar anderzijds kun je ‘tijd’ natuurlijk helemaal niet managen. Je kunt alleen jezelf managen, en jouw activiteiten in een gestelde tijdsperiode. Hoe doe je dat nou effectief? Waar moet je op letten, en welke clichés moet je vooral achterwege laten? In dit artikel een aantal time management tips voor wat het beste werkt, ook vanuit het brein.

Time Management component 01: Logica

De beste manier om te bepalen welke activiteiten wanneer gebeuren, is door te kijken naar de Eisenhower matrix. (Zie afbeelding hieronder) Deze matrix laat jou bepalen welke activiteiten urgent en/of belangrijk zijn. Deze tool is een ontzettend goede graadmeter voor jouw time management.

Wat je wanneer doet is dus afhankelijk van de urgentie en het belang van de activiteit. De afbeelding geeft een goed inzicht in wat je doet, en hoe belangrijk het is om zelf te blijven doen. Wat kun je zelf doen, moet je vooral delegeren, en welke activiteiten kun je ’t beste gewoon helemaal niet meer (laten) doen?

Let vooral op vlak 2: Important – Not Urgent. Dit is de sweet spot van de Eisenhower matrix. Dit zijn de activiteiten binnen time management waar je vooral mee bezig wilt zijn. Deze moeten ingepland worden, en vervolgens ook daadwerkelijk gedaan worden.

De Eisenhower matrix: Effectieve time management tips.
De Eisenhower Matrix door Doist.com

Andere time management tips vanuit de Logica-component hebben te maken het bijhouden van een agenda of schema, het maken van to do lijstjes, en het gebruik van apps en software. Dit is ontzettend handig om effectief en efficiënt gebruik van te maken.

Time Management component 02: Emotie

Hier begint ’t interessant te worden. De component Logica is voor velen natuurlijk een bekende. Iedereen die zich ooit heeft afgevraagd hoe hij/zij beter zijn tijd in kan delen, en daar ook daadwerkelijk onderzoek naar gedaan heeft, weet van de Eisenhower matrix, het gebruik van agenda’s of to do lijstjes, of kent wel de fantastische app voor time management.

Maar wat nog meer van belang is, is het aspect Emotie. Ons brein heeft namelijk een grote invloed op hoe we onze tijd indelen. Onderdeel daarvan is hoe we ons voelen bij bepaalde activiteiten.

Een voorbeeld: Cold Calling. Voor vele SDR’s, accountmanagers, of sales managers één van de meest belangrijke onderdelen van het salesvak. Dit is nou écht een categorie Niet Urgent, Wel Belangrijk (in de Eisenhower matrix). Het moet echt ingepland worden om te gebeuren. Er is tenslotte altijd wel iets leukers te doen dan cold calling. “Easy to procrastinate on“, staat er in de afbeelding bij dit vlak.

Cold Calling: Voor velen een activiteit die ze heel vervelend vinden.
Time Management tips 5

Daarom is het van belang dat jouw innerlijke monoloog of gedachtes rondom deze activiteiten veranderen. Zodat je ze écht gaat doen. Enerzijds weet je natuurlijk dat het moet gebeuren, omdat het je dichter bij je doelen helpt. Anderzijds is het nooit een leuke activiteit, waardoor je minder snel geneigd bent om constructieve stappen te zetten door middel van die activiteit.

Hoe kun je deze activiteiten leuk maken? Hoe kun je de onbewuste emotie aanpassen van ‘vervelend, naar, blugh’ naar WOW? Daar ligt een belangrijke sleutel in effectieve time management.

Time Management component 03: Het Succes van Morgen

Wat? He? Het succes van morgen? Jazeker. Deze is de schakel tussen Vlak 02 uit de Eisenhower matrix (Niet Urgent, Wel Belangrijk) en Component Emotie. Veel mensen zijn eigenlijk continu bezig met activiteiten die te maken hebben met de dissatisfiers van gisteren / vorige week. Dat zijn ook vaak de dingen die urgent én belangrijk zijn geworden.

Vlak 02 uit de matrix laat je bezig zijn met activiteiten die van belang zijn voor het realiseren van de Doelen die je gesteld hebt. Maar dat is vaak ook een herhalend proces. Zo heb je elk kwartaal dezelfde strategische overleggen, elke week dezelfde progress reports, en elke maand dezelfde forecast om in te vullen.

Stel jezelf bij elke activiteit voortaan deze vraag: Hoe kan ik deze activiteit zodanig invullen dat het bijdraagt aan het succes van morgen? Op welke manier helpt dit mijn doelen van morgen realiseren? Als je op deze manier vragen stelt aan jouw Brein, zal deze meer focussen op de zaken die hier aan bijdragen.

Het stellen van deze vraag laat je nadenken over de Doelen die je hebt gesteld, en de bijdrage van de huidige activiteit. Daarnaast helpt dit ook de Emotie aan te passen tot iets wat niet alleen leuk is om te doen, maar ook daadwerkelijk een contributie levert aan waar je over 1, 2, of 5 jaar wilt zijn.

Bonus time management tip: Automatiseer je resultaten

Het belangrijkste onderdeel van time management tips is natuurlijk dat je in staat bent om in minder tijd meer gedaan te krijgen. Effectief delegeren kan hier een onderdeel van zijn – maar dan moet je wel mensen hebben om iets aan te delegeren. En voor velen zal dat nog niet het geval zijn.

Bekijk daarom creatief en open minded hoe je bepaalde resultaten kunt realiseren door specifieke activiteiten te automatiseren. Zo automatiseer je je resultaten. (Let op: Ga geen activiteiten automatiseren die eigenlijk geëlimineerd moeten worden!)

Het gaat dan natuurlijk om activiteiten die geautomatiseerd kunnen worden. Zijn er bepaalde technologische hulpmiddelen die je hierbij kunnen helpen? Gebruik die dan om (bijvoorbeeld) je CRM of forecast in te vullen. Kun je een succesvolle whitepaper schrijven, en via een funnel op die manier aan je leads komen? Dan scheelt dat weer met het koud bellen van suspects.

Verder hulp nodig? Laat het ons weten, stuur een e-mail, en dan gaan we graag met je in gesprek over (ti)me management.

Geschreven door Stephan Annema.

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube

Wat nemen wij tot ons? #8

Hoe ontwikkelen wij ons zelf bij Vision Forward?

Bij Vision Forward vinden we het belangrijk dat mensen zich ontwikkelen. Onze slogan is niet voor niets we innovate people. Dat houdt natuurlijk ook in dat we zelf daar het voortouw in nemen – wij ontwikkelen onszelf ook continu. Deze blog is de vijfde in deze categorie, waarin wij delen wat wij tot ons nemen om onszelf te ontwikkelen.

Wat gaan we precies delen?

Alle boeken, artikelen en podcasts die wij interessant vinden. Precies de zaken die online en offline rond dwalen, waar wij nut van hebben (gehad) in onze eigen, persoonlijke ontwikkeling delen we met jullie. Alles op het gebied van sales of leiderschap, of puur individuele doelstellingen.

De Vision Forward partner die nu zijn top 5 nuttige én leuke zaken gaat delen, is Joost!

Welk boek ben je nu aan het lezen?

“Momenteel lees ik “De wereld van morgen” van futuroloog Richard van Hooijdonk. Hij beschrijft daarin de impact van de technologische ontwikkelingen op ons leven, verdeeld over 9 verschillende thema’s. Gezien mijn werkervaring binnen de automotive is dit het thema dat mijn meeste interesse wekt. Daar lees ik veel over, ga naar events en denk veel na over de effecten op de huidige automotive bedrijven en hun rol in de bedrijfskolom. Daar gaat door de technologische ontwikkeling, denk aan elektrische, autonome, gedeelde en verbonden mobiliteit, enorm veel veranderen. En dat is dichterbij dan veel mensen denken.

De Wereld van Morgen, door Richard van Hooijdonk.
Wat nemen wij tot ons? #8 6

Het volgende boek ligt al klaar namelijk “Brain Balance” van Charlotte Labee. De passie en het enthousiasme dat zij uitstraalt werkt aanstekelijk op mij. En het onderwerp, namelijk onze hersenen, vind ik heel erg interessant en zij weet dat in begrijpelijke taal uit te leggen.

Naast vakinhoudelijke boeken vind ik biografieën interessant om te lezen en dan bij voorkeur van sporters.”

Welke lezing heeft een positieve impact op je gehad?

“Omdat ik veel naar seminars en evenementen ga zie ik veel sprekers en omdat ik zelf natuurlijk train let ik veel op non-verbale communicatie. Het knapste vind ik als het een spreker lukt om echte humor toe te voegen aan het verhaal en dat zijn er maar weinigen gegeven, dat is een talent. Ooit was ik bij een presentatie van iemand die blind bleek te zijn, wat er toen in de zaal en bij mij gebeurde was indrukwekkend. Iedereen in de zaal werd geblinddoekt en toen moesten we onderling contact maken, dat onbevooroordeelde naar anderen ‘kijken’ en van anderen naar jezelf was voor mij echt een eye-opener.”

Welke podcast zou je aanraden?

“Om eerlijk te zijn luister ik weinig podcasts, maar dat is ook het onbekende. Wel luister ik de podcast Omdenken en De Nationale Autoshow van BNR Radio graag. Daarnaast ben ik groot fan van YouTube, daar zit ik stiekem aardig wat uurtjes achter. En dan vind ik o.a. de TEDTalks erg leuk om te kijken; niet te lang, goed voorbereid en daar staan alleen mensen die ook echt iets te vertellen hebben, hoe klein het soms ook lijkt te zijn. Ook vind ik het gaaf om inspirerende sprekers over gedrag, communicatie en de werking van onze hersenen te bekijken.”

Omdenken!
Wat nemen wij tot ons? #8 7

Welke apps gebruik je veel?

“Ik ben wel redelijk verslaafd aan LinkedIn. Dat is voor mij een belangrijk platform om met mijn (potentiële) klanten en relaties in contact te staan. Zelf leer ik er ook steeds actiever mee om te gaan en dan is het leuk om te zien wat de impact is. Daarnaast bekijk ik de NuSport app veel om op de hoogte te blijven van de headlines in de sport.”

Op welke nieuwsbrieven ben je geabonneerd?

“Gezien mijn interesse in de automotive ben ik op meerdere branche gerelateerde nieuwsbrieven geabonneerd zoals After Sales Magazine en Automobiel Management. Zo blijf ik goed op de hoogte van de dagelijkse ontwikkelingen en kan ik dat gebruiken in mijn gesprekken met klanten. Daarnaast vind ik de ondernemerscolleges van Baker Tilly erg interessant om te bekijken.”

Wat nemen wij tot ons? #7

Hoe ontwikkelen wij ons zelf bij Vision Forward?

Bij Vision Forward vinden we het belangrijk dat mensen zich ontwikkelen. Onze slogan is niet voor niets we innovate people. Dat houdt natuurlijk ook in dat we zelf daar het voortouw in nemen – wij ontwikkelen onszelf ook continu. Deze blog is de vijfde in deze categorie, waarin wij delen wat wij tot ons nemen om onszelf te ontwikkelen.

Wat gaan we precies delen?

Alle boeken, artikelen en podcasts die wij interessant vinden. Precies de zaken die online en offline rond dwalen, waar wij nut van hebben (gehad) in onze eigen, persoonlijke ontwikkeling delen we met jullie. Alles op het gebied van sales of leiderschap, of puur individuele doelstellingen.

De Vision Forward partner die nu zijn top 5 nuttige én leuke zaken gaat delen, is Reinier!

Welk boek ben je nu aan het lezen?

“Een aantal jaar geleden nam ik me voor om meer te lezen. Toen we in 2016 naar Breda verhuisden, namen we dan ook een abonnement op de Bibliotheek. Dat klinkt wellicht wat ouderwets, maar ik vind het heerlijk. Aangezien ik ook op Avans Hogeschool werk, heb ik zo twee enorme catalogussen waar ik uit kan kiezen.

Ik lees vrijwel altijd twee boeken, één ter ontspanning, en één voor mijn ontwikkeling. Wat betreft mijn ontwikkeling ben ik net klaar met ‘The Undoing Project‘, waarin de auteur de vriendschap en ontwikkeling tussen Daniël Kahneman en Amos Tversky beschrijft, tijdens de start van hun carrière. Deze twee mannen waren baanbrekend op het gebied van de gedragseconomie en hij geeft een prachtige inkijk in hoe hun carrière tot stand kwam, zowel gezamenlijk als afzonderlijk van elkaar.

The Undoing Project van Michael Lewis.
Wat nemen wij tot ons? #7 8

Het boek wat nu klaar ligt, is IK2 (Ik-kwadraat) van de neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. Dit boek is mij onlangs getipt en zou op een inspirerende manier beschrijven welke rol het brein speelt in het bereiken van je potentie, dus ik ben zeer benieuwd.

Ter ontspanning ben ik al een maand of twee bezig in Lord of the Rings, de klassieker van J.R.R. Tolkien. Ik ben een groot van fan dit genre, dus hij stond al een tijd op mijn lijstje want dit boek moet je dan natuurlijk wel een keer gelezen hebben.”

Welk artikel heeft een positieve impact gehad op je?

“Twee schieten me gelijk binnen. De eerste was een artikel waarin beschreven werd waarom de Pomodoro-techniek zo’n geschikte methodiek was qua time-management. Zo simpel, maar toch effectief. Wanneer ik een volle agenda heb, is dit voor mij de juiste methode om snel en effectief te werken.

Het tweede is eigenlijk meer een soort blog met meerdere artikelen. Ik volg de psycholoog/gedragseconoom Dan Ariely en kijk een aantal keer per maand op zijn website. Hij heeft ook een aantal zeer interessante boeken geschreven, maar ook zijn website wordt vrij regelmatig bijgehouden. Vaak probeer ik inzichten of voorbeelden die worden besproken op zijn blog mee te nemen richting mijn studenten, want Dan Ariely heeft een talent om ingewikkelde zaken zeer duidelijk en “simpel” uit te leggen.”

Welke podcast zou je aanraden?

“Ik ben groot fan van podcasts! Wanneer ik onderweg ben – maar niet aan het bellen – vind ik het een ideale, ontspannen manier om onderweg kennis op te doen. Graag luister ik naar de Jortcast, waarin Jort Kelder in gesprek gaat met hoogleraren over actuele zaken. De leus van de podcast is “filosofie over hypes en hysterie”, ik vind de dynamiek tussen Kelder en zijn gasten vaak erg leuk om naar te luisteren.

Ook luister ik elke week naar Freakonomics Radio, waarin allerlei interessante zaken besproken worden op het gebied van economie, psychologie, sociologie en zo’n beetje alles wat hier mee te maken heeft. Het biedt veel nieuwe inzichten in zaken waar je soms het idee had dat je er wel wat vanaf wist, maar dan komen de sprekers toch met nieuwe informatie waardoor je wordt verrast.”

Welke app gebruik je veel?

“Qua apps gebruik ik niet veel verrassends gok ik, de standaard apps zijn bij mij ook aanwezig. Wat betreft ontwikkeling gebruik ik vaak Strava, ik probeer minimaal twee keer per week hard te lopen, ik woon op ongeveer een kilometer van het Mastbos in Breda. In het bos is het heerlijk hardlopen, als het even kan probeer ik het aan de start van mijn dag. Dit wordt dan vaak ook gecombineerd met het beluisteren van één van bovenstaande podcasts, welke ik dan uiteraard luister via Spotify.”

Op welke nieuwsbrief ben je geabonneerd?

“Op de Hogeschool ben ik voornamelijk actief in de vakken Sales en Psychologie. Psychologie volg ik dus via podcasts en blogs, wat betreft Sales krijg ik elke week de “wekelijkse salesvitaminen” van de Salesgids, omdat ik dit vaak ook kan gebruiken in mijn onderwijs. Verder geen nieuwsbrieven, maar ben ik vaak zelf actief op zoek naar de laatste ontwikkelingen.”

Wat nemen wij tot ons? #6

Hoe ontwikkelen wij ons zelf bij Vision Forward?

Bij Vision Forward vinden we het belangrijk dat mensen zich ontwikkelen. Onze slogan is niet voor niets we innovate people. Dat houdt natuurlijk ook in dat we zelf daar het voortouw in nemen – wij ontwikkelen onszelf ook continu. Deze blog is de vijfde in deze categorie, waarin wij delen wat wij tot ons nemen om onszelf te ontwikkelen.

Wat gaan we precies delen?

Alle boeken, artikelen en podcasts die wij interessant vinden. Precies de zaken die online en offline rond dwalen, waar wij nut van hebben (gehad) in onze eigen, persoonlijke ontwikkeling delen we met jullie. Alles op het gebied van sales of leiderschap, of puur individuele doelstellingen.

De Vision Forward partner die nu zijn top 5 nuttige én leuke zaken gaat delen, is Jan!

Welk boek ben je nu aan het lezen?

“Oh, ik ben de hele tijd van alles en nog wat aan het lezen. Momenteel ben ik bezig in het boek Zandvoort, De Formule 1 Komt Thuis van André Hoogeboom. Formule 1 interesseert mij zeer, en dan tegenwoordig voornamelijk Max Verstappen. Dat is zo’n doelgerichte jongen, écht bijzonder om te zien! Heel knap ook om te zien wat hij allemaal al gedaan heeft, en hoe hij in staat is om mensen helemaal uit hun dak te laten gaan.

Ook vind ik snelheid gewoon mooi, en de doelgerichte innovatie die bij dat soort technische wonders in de F1 komen kijken. Toen ik 16 of 17 was, in 1973, toen ben ik naar de F1 in Zandvoort gegaan. Dat was de race dat Roger Williamson is overleden, dus dat heeft ook wel een heel ander soort impact gehad. En die oude liefde is eigenlijk wederom opgestart door Max Verstappen, iemand écht met het hart op de tong!”

Jan volgt graag de Formule 1!
Wat nemen wij tot ons? #6 9

Welk artikel heeft een positieve impact gehad op je?

“Ik kan echt genieten van de ‘ouderwetse’ krant. Voornamelijk de bijlages over de communicatieve of psychologische onderwerpen. Heerlijk vind ik dat.

Daarnaast ben ik momenteel een blog aan het volgen, van een vriend van mij. Zijn naam is Jan Driegen, en hij vertelt heel openhartig hoe hij z’n vrouw is kwijtgeraakt een paar geleden. Echt wel nare jaren gehad, maar nu loopt hij ‘zomaar’ tegen een nieuwe relatie aan in de USA. Daar schrijft hij samen met haar blogs over, wat, zeker omdat ik hem al heel lang goed ken, erg bijzonder is om te lezen. Er gebeurt echt wat moois tussen die twee mensen.

Leuk weetje: Zowel Jan als zijn nieuwe vlam kenden, zonder dat ze het wisten van elkaar, dezelfde persoon in Roemenië. Wat een toeval! Dat is voor mij wel een extra bevestiging dat wij mensen altijd in contact staan met elkaar, zonder dat we daar per sé bewust van zijn.”

Welke podcast zou je aanraden?

“Eigenlijk luister ik geen podcasts, op ééntje na. Dat is de Stemming van Vullings en van der Wulp, in de periodes van de Tweede Kamerverkiezingen. Zij maken relatief droge stof toch altijd bijzonder interessant, leuk, en nuttig.”

Welke app gebruik je veel?

“Dat zijn voornamelijk LinkedIn en Whatsapp voor het zakelijke contact. Het is natuurlijk logisch om die apps te gebruiken, zowel voor artikelen, blogs, en natuurlijk connecties, als de communicatie met die connecties. Daarnaast gebruik ik de Volkskrant app en de NOS app voor verder (zakelijk) nieuws.”

Op welke nieuwsbrief ben je geabonneerd?

“Natuurlijk volg ik alles van Vision Forward, dat snap je!
Daarnaast volg ik graag de updates rondom klanten van mij. Ik vind het gewoon interessant om te lezen en te volgen wat daar gebeurt. Dat zijn bijvoorbeeld Burgers Carrosserie uit Aalsmeer en PowerQ uit Rotterdam.”

De verborgen diversiteit in je team

Effectieve Team Diversiteit ≠ Zwart-Wit Denken

Geschreven door Stephan, Partner bij Vision Forward.

Diversiteit. Het is een veelgehoord thema, zeker in deze tijden. Er zijn natuurlijk ook veel verschillende soorten diversiteit. Sociale of culturele diversiteit, religieuze diversiteit, diversiteit in leeftijd of generatie. En iedereen vindt er wel wat van. Maar er is één soort diversiteit in een effectief team waar mensen bijna nooit over spreken: Diversiteit vanuit Onbewuste Voorkeuren.

Onbewuste Voorkeuren, wat zijn dat dan?

Jouw Onbewuste Voorkeuren hebben te maken met hoe jij, gedurende de dag, jouw verschillende activiteiten onbewust aangaat. Hoe jij onbewust kijkt naar mogelijkheden en problemen, en welk soort taken jij het eerste oppakt.

We hebben het er al vaker over gehad: Daniel Kahneman heeft keihard wetenschappelijk bewezen dat wij, als mensen, voor meer dan 93% van de tijd ‘onbewust’ handelen. Onbewust als in automatische piloot. Systeem 1 en Systeem 2. Alles wat nieuw is, doe je (in eerste instantie) bewust. Je moet er bewust bij nadenken, en dit kost energie. Elke handeling moet je bij stil staan, anders lukt het niet.

Doe je de nieuwe taken of activiteiten vaker en vaker, zul je merken dat het steeds makkelijker gaat. Totdat je er niet meer bij na hoeft te denken. Dan is het onbewust. Vergelijk je allereerste auto rijles maar eens met hoe je nu in de auto van A naar B gaat. Het gaat zodanig gemakkelijk, automatisch bijna, dat het een onbewust proces is geworden.

Hoe divers is jouw team? En hoe bepaal je de diversiteit? Op basis van cultuur, religie, leeftijd? Of op basis van effectieve psychologische kenmerken?
De verborgen diversiteit in je team 10

Zo ook met de Onbewuste Voorkeuren.

Op een gegeven moment heb je jezelf aangeleerd dat bepaalde manieren van handelen het beste werken. Jij hebt daar altijd voordeel uitgehaald, en dat werd continu bevestigd. Kortom: Je doet niet anders meer. Onbewuste voorkeuren dus.

Er zijn twee smaken: Wens en Plicht. Dat zijn de verschillende onbewuste voorkeuren. En beide zijn even goed, effectief, en nuttig. Natuurlijk kun je bijzonder succesvol worden als je ‘van de Wens bent’. Net zo als je ‘van de Plicht bent’.

Wanneer je kijkt naar jouw team, zal het gaan opvallen dat er mensen zitten die zowel van de Wens zijn, als mensen die van de Plicht zijn. Maar wat is het verschil tussen de twee? Hoe kun je het herkennen? En nog belangrijker: Hoe kun je dit soort Diversiteit nou effectief inzetten voor betere team resultaten?

Effectieve Diversiteit – Wens?

Mensen die van de Wens zijn, zitten bereikend in het leven. Zij zijn continu op zoek naar leuke dingen om te doen, mooie acties om te ondernemen, en plezierige collega’s om mee te werken. Als er 10 taken liggen, kiezen ze eerste de 3 leukste uit om te doen. De rest komt later.

Zij willen veel dingen, en zo praten ze. Je kunt ze herkennen aan het bereikende taalgebruik: “Ik wil graag”, “Wat zijn het mooi zijn als” en “Goh, wat gaaf om dat te realiseren” zijn uitspraken die ze makkelijk doen.

Er zijn ook wat fysieke kenmerken – kijk daarvoor de video onderaan in de blog!

Kortom: Mensen van de Wens hebben de Onbewuste Voorkeur om bezig te zijn met de leuke dingen in het leven, en proberen deze ook te bereiken.

Effectieve Diversiteit – Plicht?

Plicht is de andere kant van de medaille. Mensen van de Plicht zijn over het algemeen iets realistischer ingesteld. Zij zijn bijzonder effectief in het kunnen opsporen van mogelijke problemen, om daar vervolgens vooraf al rekening mee te houden.

Zij moeten vooral veel dingen. Dat voelt voor hen absoluut niet negatief, dat is gewoon hoe zij onbewust werken. Ze moeten op mails reageren, ze moeten nog even lunchen, en ze moeten ook nog sporten ’s avonds.

Als er bij hen 10 taken liggen, doen ze eerst nummer 1, dan nummer 2, nummer 3, enzovoorts. Ook bij hen zijn er wat fysieke kenmerken. In de video hieronder kun je daar meer over leren!

Kortom: Mensen van de Plicht hebben de Onbewuste Voorkeur om continu bezig te zijn met dingen die moeten. Ze snappen dat er altijd wel een probleem kan opkomen, en daar moeten ze dan ook vooraf rekening mee houden.

Moeten mensen van de Wens dan niks?

Ja, zeker wel. Natuurlijk moeten zij ook dingen! Maar de manier waarop ze dat beredeneren is anders. Mensen van de Wens en van de Plicht moeten, bijvoorbeeld, allebei de hypotheek betalen. En waar mensen van de Plicht dat ‘gewoon moeten’, omdat ze dat hebben afgesproken, zitten mensen van de Wens anders in de wedstrijd.

Zij doen het niet omdat het moet, want ‘ik moet helemaal niks!’, maar omdat de gevolgen van het niet doen vooral heel vervelend zijn. “Ja, natuurlijk moet ik m’n hypotheek betalen. Want ik wil natuurlijk niet uit huis gezet worden!”

Hoe zit dit in mijn team?

Kijk eens naar de individuen in jouw team. Bij wie denk je Wens, en bij wie denk je Plicht? Hopelijk is het een beetje eerlijk verdeeld. Het werkt namelijk fantastisch als je niet alleen mensen hebt die bereikende doelen stellen, maar daar ook een club mensen mee hebt werken die realistisch naar mogelijke problemen kijken.

Dit is effectieve team diversiteit die dieper gaat dan huidskleur, leeftijd of politieke of religieuze overtuigingen. Het gaat hier écht om hoe iemand psychologisch is opgebouwd. En dat heeft bijzondere voordelen. Een divers team, vanuit deze oogpunten bekeken, die ook daadwerkelijk goed samen werkt, zal HEEL VEEL meer gedaan krijgen dan teams waarin men in hun onbewuste silo’s werkt.

Communiceren dus!

Als je er nou achter wil komen hoe jouw team is opgebouwd qua Wens & Plicht, neem dan contact met ons op. Wij geven je graag wat inzichten waar jullie direct mee aan de slag kunnen.

Maar start vooral zelf eerst met goed communiceren met je mensen. Want daar beginnen natuurlijk alle vormen van samenwerken en effectieve diversiteit in jouw team.

Wens & Plicht – de Video!

Bekijk deze verdiepende video van Martijn over de verschillen tussen Wens en Plicht en klik op de URL hieronder om hem te volgen op YouTube!

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube

ALWEER dezelfde nutteloze meeting?

Hoe besteed ik mijn tijd nou goed?

Het is een veelgehoorde klacht in bedrijven: Altijd maar dezelfde nutteloze meetings. Dezelfde onhandige Excel bestanden om in te vullen, of dezelfde vage processen om te volgen. Zonder enig idee te hebben waar je het voor doet – los van salaris. Maar in hoeverre is dat een fatsoenlijk argument om je dag in dag uit helemaal murw te werken, zonder dat je het gevoel hebt iets écht bijgedragen te hebben. Impact gemaakt te hebben. Kortom: Hoe besteed ik mijn tijd nou goed?

nutteloze vergadering vision forward 18 | Vision Forward International
ALWEER dezelfde nutteloze meeting? 11

Tijd goed besteden, en het gevoel hebben dat je daadwerkelijk impact maakt, zijn bijzonder mooi verbonden met elkaar. En die zijn allebei afhankelijk van iets bijzonders, iets waarin in bedrijven vaak geen of weinig aandacht aan wordt besteedt. Wat is dat bijzondere dan?

Dat heeft te maken met Doelen.

“Oh ja, doelen. Natuurlijk. Da’s toch logisch? De organisatie heeft toch doelen?”

Klopt ongetwijfeld. Maar de doelen van de organisatie zijn, in 98% van de gevallen, niet de doelen waar de gemiddelde werknemer of teamleider écht enthousiast van wordt. Jij bent tenslotte niet bij de organisatie gaan werken omdat jij keihard wil werken aan een groei van 1% marge. Terwijl dat wel de doelen van de organisatie zijn.

Als het goed is, heeft elke organisatie ergens op de website een Missie of een Visie verstopt. Iets wat volgens de gemiddelde Marketeer belangrijk is, omdat je daar al je uitingen aan kunt koppelen. Daar is veel tijd aan besteed, aan die missie en visie. Veel geld ook, en tijdens het Werving & Selectie proces wordt het ook belangrijk gemaakt. Top, toch?

Het is alleen jammer dat die Missie en Visie volledig dood zijn geslagen op de werkvloer. Want waar ben je op de werkvloer mee bezig? Dezelfde operationele activiteiten als gisteren. En eergisteren. En de dag ervoor, en de dag dáárvoor. Hoe fijn vinden we dat? “Op zich prima, want daar word ik voor betaald.”

Helder. Maar hoeveel commitment voel je elke dag, als je het kantoor in stapt? Voel jij je verbonden met de organisatie? Met de collega’s? Met de klanten of leveranciers? En dus met een eventuele Missie, Visie, of de organisatie Doelen?

Denk het niet.

Tenzij de organisatie waar jij voor werkt daadwerkelijk een Big Hilarious Goal heeft. Een Doel waarvan eigenlijk iedereen zegt: “WOW! Dat zou supergaaf zijn! Maarre… dat kàn toch helemaal niet?”

Doelen waarvan je zelf denkt: Als ik dáár een bijdrage aan kan leveren, dan voel ik me écht goed. Dan maak ik impact – niet alleen op mezelf, mijn collega’s, maar op de bredere samenleving!”

En daarom zijn Doelen zo belangrijk. Doelen die niet alleen van bovenaf komen, zoals commerciële targets, of maximum aantal fouten in een Excel bestand, of productie doelstellingen.

De organisatie zou maar 1 Groot Doel moeten hebben, en zou daar tussen de 5 en 10 jaar voor uit moeten trekken om dit gezamenlijk te realiseren. Het Grote Doel staat dan centraal in alles wat er gedaan wordt in de organisatie, en alle activiteiten, kleine doelstellingen, en prioriteiten dragen structureel en continu bij aan de realisatie van dit Grote Doel.

Hoe besteed ik mijn tijd nou goed?

Die vraag wordt dan ook meteen beantwoordt. Stel, jij werkt bij een organisatie. En deze organisatie heeft een Groot Doel. Een Big Hilarious Goal. Dit Grote Doel helpt de organisatie vooruit, omdat het haar klanten en de bredere samenleving écht iets heel moois te bieden heeft. Mooi.

Dit Grote Doel leeft ook echt – het staat op alle muren, in elke meeting wordt het genoemd als centraal punt, en tijdens elk acquisitie/sales gesprek is het onderdeel van de introductie of pitch.

Kortom: Het leeft, en iedereen in de organisatie heeft dit Grote Doel onderdeel gemaakt van de intrinsieke motivatie. Vervolgens moet jij natuurlijk ook elke werkdag wat te doen hebben. Dus wat doe je dan? Je spreekt met jouw direct leidinggevende jouw eigen doelen af. Deze doelen dragen direct bij aan de realisatie van het Grote Doel. En alle activiteiten die daaraan bijdragen, doe je. Alles wat niet bijdraagt – laat je zitten.

Wanneer je dan een werkdag vol hebt gewerkt, kun je direct zien wat jouw bijdrage geweest is aan de klanten, leveranciers, collega’s, organisatie, en bredere samenleving. En dát is nuttig. Dát is impact. Je kunt direct antwoord geven op de vraag: “Hoe besteed ik mijn tijd nou goed?”

Je zult zien: Dit leidt tot succes. Van de gehele organisatie, haar medewerkers, en daarmee ook al haar klanten. Want wanneer medewerkers hard gaan voor het succes van klanten, ben je onderscheidend. Als iedereen hetzelfde Grote Doel in het vizier heeft, ben je helemaal onderscheidend. Zo werkt haast niemand namelijk.

Wie werkt er wel zo? Elon Musk. Martijn heeft een kort filmpje opgenomen hierover. Bekijk het hier!

Ben jij een ondernemer met Visie? Wil jij met jouw organisatie nieuwe successen realiseren? Krijg jij van jouw medewerkers steeds dezelfde klachten te horen over nutteloze processen, meetings, of Excel bestanden? Hoe doelgericht besteedt iedereen zijn/haar tijd? Neem dan contact met ons op. Laten we nou samen eens kijken hoeveel impactvoller we jouw organisatie samen kunnen maken.

Geschreven door Stephan.

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube