Hoe kan ik mijn succes vergoten?

Waarom weet ik niet meer hoe ik vandaag precies naar mijn werk ben gereden? Waarom heb ik mijzelf nét voorgesteld, maar weet ik nu alweer de naam van de andere persoon niet meer? Hoe kan het nou zo zijn dat ik bepaalde automatische gedragingen probeer te veranderen, maar dit tot op heden niet goed lukt?

Het korte antwoord: Dat heeft te maken met hoe ons brein werkt.

Het fundament van de verschillende Vision Forward trainingen is gebaseerd op de manier waarop ons brein werkt. De praktische kant van de neurowetenschappen geeft heel veel inzicht in hoe mensen daadwerkelijk in elkaar zitten, en wij gebruiken dat fundament om de impact van onze trainingen veel groter te laten zijn. Het is de bewezen weg naar duurzame gedragsverandering, en hierin zit het succes verscholen.

Dit (uitgebreide!) artikel heeft als Doel om jou samengevatte achtergronden te bieden die je nodig hebt om jouw persoonlijke én professionele ontwikkeling naar het volgende niveau te helpen. Het zal je inzicht geven in hoe het brein werkt, op een praktische manier. Daarnaast geven we je een paar handvatten die ervoor zorgen dat je door hebt wat de kracht en impact van jouw (onbewuste) brein is en de effecten daarvan op jouw succes.

Let’s get started!

Het Brein en Gedrag door de Eeuwen heen

Al duizenden jaren zijn filosofen, biologen, psychologen, en ‘gewone’ mensen geïnteresseerd in het gedrag van zichzelf en andere mensen. Aristoteles (384-322 v. Chr.) maakte, voor zover bekend, als eerste observaties van het menselijk gedrag en koppelde hier conclusies aan dat er verschillende soorten ‘zielen’ bestonden.

Descartes (1596-1650) scheidde de geest van het lichaam (“Cogito ergo sum” – Ik denk dus ik besta). John Locke (1632-1704) beschreef de menselijke geest bij de geboorte als een “wit blad” (Tabula Rasa), waar ervaringen en kennis als het ware op beschreven werden.

Wat betreft de ontwikkeling van de identiteit, wordt G. Stanley Hall (1846-1924) over het algemeen gezien als de pionier van de ontwikkelingspsychologie. Hij was de eerste wetenschapper die op grote schaal onderzoek deed naar de ontwikkeling bij kinderen.

Napoleon Hill

Eén van de mensen die een grote impact heeft gehad op de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van vele individuen, was geen filosoof of psycholoog. Zijn naam is Napoleon Hill (1883-1970) en zijn meest bekende werk is Think and Grow Rich. Dat boek staat al jaren in de Top 10 meest verkochte persoonlijke ontwikkeling boeken ter wereld.

Think and Grow Rich (1937) is de samenvatting van tientallen interviews die Hill gedaan heeft met verschillende succesvolle mensen uit zijn tijd, waaronder Andrew Carnegie, één van de rijkste mensen van toen. Een belangrijk principe uit die interviews, en het boek van Hill, is dat het menselijke onderbewuste brein een essentiële en fundamentele drijfveer is voor het succes wat een individu nastreeft.

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) is een van de grondleggers van de psychoanalyse, en deed in Wenen onderzoek naar de ontwikkeling van een persoon en diens identiteit. De werkwijze van Freud bleek effectief, wat leidde tot theorieën die de ontwikkeling van kinderen en identiteit revolutioneerde.

In de psychoanalyse van Freud maakte hij onderscheid tussen drie soorten energie die de onbewuste identiteit vormen, namelijk het EGO, het ID, en het Superego.

Het ID beschrijft het meest primitieve gedeelte van de menselijke geest, en is de bron van alle driften en drang. Het ID zoekt altijd naar de weg om het gevoel van het plezier te maximaliseren, en deze driften zijn ongestuurd en ongeremd.

Het EGO is daarentegen de energie (en het gedeelte van de geest) die de primitieve ID terugroept en beperkt tot maatschappelijk verantwoorde proporties. Het wordt ook wel ‘gezond verstand’ genoemd. Wanneer er alleen maar wordt toegegeven aan de driften van het ID, kan dat leiden tot problemen en daarom moet dat worden vermeden, aangepast, of uitgesteld.

En daarnaast heb je het Superego. Dit gedeelte internaliseert de waarden, normen, en idealen van de maatschappij waar het individu onderdeel van is. Het Superego wordt dus enorm beïnvloed en gestuurd door verschillende instanties, zoals ouders, school, of bijvoorbeeld religie.

Met name de ouders zijn belangrijk in het ontwikkelen van het Superego, en daarom lijkt de identiteit van een kind vaak op die van zijn of haar ouders. Het bepaalt wat goed is en wat fout is, en het wordt geleid door morele doelen en het idee van een perfecte zelf.

Dit uit zich logischerwijs allemaal onbewust in je gedrag, automatisch geregeld door je brein.

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!

Carl Jung

In de trainingen van Vision Forward neemt het onbewuste brein van de mens een belangrijke plaats in. Of het nu gaat om onbewust gedrag, onbewuste drijfveren of onbewuste reacties, het onbewust brein zorgt voor het overgrote deel van het gedrag dat gedurende de dag zichtbaar is, maar natuurlijk ook te beïnvloeden is.

Samen met Freud legde psycholoog Carl Jung (1875-1961) de basis voor de moderne inzichten omtrent het bestaan en de mogelijke inhouden van het Onbewuste. Waar Freud het onderbewuste met name zag als een zetel met seksuele en agressieve driften voortkomende uit verdrongen impulsen van de jeugd, ging Jung hier veel dieper op in.

Jung zag in het onbewuste een psychische bassistructuur, met de menselijke anatomie vergelijkbaar, die voor alle mensen gelijk is en waar veel grondpatronen voor menselijk gedrag verankerd liggen.

Groot onderdeel van de gedachtegang van Jung heeft te maken met de verschillende persoonlijkheidstypen die hij onderscheidde. Dat begint bij de vier mentale functies die Jung denken, voelen, gewaarwording en intuïtie noemt. Het overheersend gebruik van één van deze functies is bepalend voor de karakterstructuur van een persoon.

Behalve deze vier mentale functies, onderscheidt Jung twee houdingen die de richting van het bewustzijn bepalen. Dit zijn de introverte en de extraverte houding.

De combinatie van de vier mentale functies en de twee fundamentele houdingen zorgen dus voor acht verschillende persoonlijkheidstypen, en dit is het fundament voor MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator).

Carl Jung heeft hiermee een bijzonder fundament gelegd voor het begrip van bewuste en onbewuste gedragingen.

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!

Daniel Kahneman

Als de eerste psycholoog ooit die een Nobelprijs voor de Economie in ontvangst nam, wordt Daniel Kahneman al jaren gezien als één van de meest invloedrijke psychologen ter wereld. Zijn onderzoeken en gedachtegoed hebben diepgaand effect gehad op onder andere economie, geneeskunde en politiek.

Hoewel er in het verleden al verschillende beschrijvingen zijn geweest voor de verschillende manieren van denken, maakt Kahneman een onderscheid tussen twee mentale systemen. Dit zijn Systeem 1 en Systeem 2. Wanneer wij bij bewustzijn (wakker) zijn, zijn zowel Systeem 1 als Systeem 2 actief.

Echter, er zitten grote verschillen in. Waar Systeem 1 automatisch wordt uitgevoerd, bevindt Systeem 2 zich over het algemeen in een sluimerstand, waarin slecht een klein deel van de capaciteit wordt gebruikt.

Hieronder gaan we uitgebreid door op de verschillen tussen beide mentale systemen, vanwege de impact die heeft op onze dagelijkse praktijk en het succes wat we nastreven.

Systeem 1 – Het Onbewuste Brein

Systeem 1 is onze manier van ‘nadenken’, waar wij onszelf als individu het gros van de dag in bevinden. Laten we aannemen dat Systeem 1 zo’n 98% van de dag het werk doet, want het werkt automatisch en snel, met weinig tot geen actieve (mentale) inspanning en geen gevoel van controle.

Systeem 1 is de automatische piloot van ons brein.

De vaardigheden van Systeem 1 omvatten de vaardigheden die we met dieren delen. Het betreft namelijk het aangeboren vermogen om de wereld om ons heen waar te nemen, objecten te herkennen, geluiden te lokaliseren en bang te zijn voor harde geluiden of vallen. Andere mentale activiteiten worden aangeleerd in Systeem 1, en door ervaring en oefening snel en automatisch uitgevoerd. De automatische piloot van ons brein neemt het over.

Sterker nog, sommige (mentale) activiteiten die voorkomen in Systeem 1 zijn volledig onvrijwillig. Het is voor een normale en gezonde volwassene om eenvoudige zinnen in de eigen taal niet te snappen, of om niet te weten uit welke richting een bepaald geluid afkomstig is. Ook is het psychologisch gezien onmogelijk om de uitkomst van 2+2= … niet te weten, of om niet te denken aan Parijs wanneer iemand vraagt naar de hoofdstad van Frankrijk. De automatische piloot van ons brein neemt het over.

Systeem 1, het Onbewuste Brein of onze automatische piloot, stuurt een individu dus het overgrote gedeelte van de dag. Over het algemeen functioneert het zeer goed, de modellering van bekende situaties is accuraat, de korte termijn voorspellingen zijn dat meestal ook en zelfs de eerste reactie op een uitdagende kwestie is snel en relevant. Want: De automatische piloot van ons brein neemt het over.

Helaas is het wel zo dat Systeem 1 een behoorlijk aantal vooringenomenheden (biases) kent. Dat zijn systematische denkfouten die worden gemaakt in specifieke situaties. Ons Systeem 1 is namelijk ook een systeem van ‘kort door de bocht’, en op basis daarvan kunnen er een hoop denkfouten automatisch gemaakt worden. Ook daarvoor geldt: De automatische piloot van ons brein neemt het over.

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!
Systeem 2 – Het Bewuste Brein

Systeem 2 omvat bewuste aandacht voor de mentale inspanningen die worden verricht, zoals het uitvogelen van ingewikkelde berekeningen. De werking van Systeem 2 wordt vaak gekoppeld aan de subjectieve/persoonlijke ervaring van handelingsvermogen, keuze, en concentratie. De processen van Systeem 2 kunnen enorm sterk verschillen van elkaar, echter hebben ze één ding gemeen: Ze vereisen aandacht en worden direct onderbroken wanneer onze aandacht wordt verlegd.

Het Systeem dat zorgt voor complexe cognitieve handelingen, kan ook gedachten in een ordelijke reeks van stappen omzetten. Ook is het verantwoordelijk voor de controle over het eigen gedrag, bijvoorbeeld als jij beleefd blijft terwijl iemand boos tegen jou doet. Het zorgt voor extra alertheid wanneer je ’s nachts autorijdt. Systeem 2 en de cognitieve inspanning is een vorm van mentale arbeid, en het wordt graag gezien als de ‘Ratio’ van ons mensen.

Leuk weetje: Wanneer een persoon een vraagstuk in Systeem 2 probeert op te lossen, zoals complexe berekeningen in een nog niet eerder gebruikte software, vinden er ook fysieke veranderingen plaats. De grootte van de pupillen geven een indicatie hoe mentaal intensief je bezig bent geweest, bijvoorbeeld. Het gebruik van Systeem 2 kan tevens ook leiden tot een verhoging van de hartslag en een verandering in de bloeddruk.

Kortom: Wanneer je echt een mentale inspanning levert, zoals iets complex uitrekenen of iets voor het eerst aanleren, dan zet je Systeem 2 aan het werk. Voor alle andere (mentale) activiteiten wordt Systeem 1, onze automatische piloot, gebruikt.

Wisselwerking tussen de Systemen

Over het algemeen voelen mensen zich aangetrokken tot Systeem 2, namelijk onze bewuste, rationele zelf dat meningen heeft, keuzes maakt, en nadenkt over wat te doen en wat te denken.

Hoewel Systeem 2 vaak de ‘voorkeur’ geniet, is Systeem 1 toch van enorm belang in het dagelijkse leven. Dit (automatische piloot) systeem leidt ons door de dag heen, lost vrijwel alle vraagstukken op en voltooit vrijwel alle taken. Ga maar na: Hoe vaak ben je, gedurende een normale dag, een échte mentale inspanning aan het leveren? Echt niet veel. Het merendeel van de tijd zijn het variaties op situaties die eerder al zijn voorgekomen, en dus door Systeem 1 zijn ‘geadopteerd’.

Systeem 1 staat op automatische piloot, en Systeem 2 sluimert. Systeem 2 wordt ingeschakeld voor ondersteuning wanneer Systeem 1 in de problemen raakt.

Systeem 1 genereert door de gehele dag heen suggesties voor Systeem 2: Indrukken, ingevingen, intenties, en gevoelens. Wanneer Systeem 2 deze oppikt, veranderen indrukken en ingevingen in overtuigingen. Impulsen veranderen dan in ‘vrijwillig ondernomen handelingen’. Wanneer het soepel verloopt, wat meestal het geval is, pikt Systeem 2 de suggesties van Systeem 1 op met weinig of geen aanpassingen, waarbij een individu de indrukken gelooft en handelt op basis van de onbewuste en automatische gevoelens. En meestal is dat ook prima.

De wisselwerking tussen Systeem 1 en 2 werkt meestal goed. De scheiden van taken is uitermate efficiënt, te leveren inspanningen worden geminimaliseerd en de prestaties geoptimaliseerd. Hier ligt de nadruk op meestal. Aangezien onze breinen het erg prettig vinden om activiteiten toe te schrijven aan Systeem 1, beantwoordt dit systeem vaak vragen of lost het problemen op. Voor het gevoel van het individu maken wij dan een weloverwogen, rationele keuze, aangezien dit is wat Systeem 1 aan jou doorgeeft. Echter maakt Systeem 1 in specifieke keuze- of beslissingsprocessen systematische fouten en heeft het weinig kaas gegeten van logica en statistiek. Deze biases komen veel voor in het gedrag van consumenten, wanneer er een aankoop wordt gedaan of een keuze wordt gemaakt.

Het feit dat wij als mensen het overgrote deel van de dag op automatische piloot staan, betekent dus dat wij een stuk minder rationeel door het leven gaan dan dat velen denken. Ook wanneer wij bewust schakelen naar Systeem 2, bij het oplossen van een complex vraagstuk, heeft Systeem 1 nog steeds een enorme invloed.

Impact van het Onbewuste Brein op het menselijke gedrag

Zoals door bovenstaande hopelijk duidelijk is geworden, is dat ons brein (onder andere) bestaat uit een tweedeling van mentale systemen. Het snelle systeem, Systeem 1, is een automatische piloot en deze vult eigenlijk alles voor ons in. En dat is prima, want het is gebaseerd op onze overtuigingen, onze normen en waarden, en onze eerdere ervaringen. Het helpt ons staande te houden in een snel veranderende wereld, waarin complexe omgevingsfactoren van invloed zijn op ons succes. Om daar goed mee om te gaan, hebben we ons Onbewuste Brein.

Eén van de andere zaken die ons Systeem 1 voor ons regelt, is het verwerken van externe prikkels en onze daaropvolgende gedachten. Wij denken de gehele dag door, zo’n 50 gedachten per minuut, maar dat wil niet zeggen dat we die gedachten ook direct tot uitvoer brengen. Dat zou vervelende situaties kunnen opleveren. Dat hebben we natuurlijk zelf niet door, dat regelt ons brein voor ons.

Wanneer we een gedachte hebben, meestal geactiveerd door een externe prikkel, dan filtert ons brein dat. Dit is een onbewust proces, en kost ons dus geen actieve mentale inspanning. Of we vervolgens wel een actie ondernemen op basis van die gedachte, is afhankelijk van onze denkprocessen en -patronen die eraan ten onder liggen.

Een voorbeeld: Op het moment dat we op de snelweg rijden, dan staan daar nog wel eens borden met advertenties. Die neem je waar, en je brein filtert vervolgens of het voor jou van nut is om daar verder over na te denken dan wel actie te ondernemen. Zie je een advertentie over witte T-shirts, en heb je die ook daadwerkelijk nodig? Dan kan dat de trigger zijn om van die advertentie gebruik te maken. Zie je daarentegen een advertentie over het aannemen van finance professionals, terwijl je daar helemaal niet mee bezig bent? Dan laat je brein die advertentie links liggen.

Nou is bovenstaande voorbeeld natuurlijk relatief onschuldig. Veel interessanter wordt het wanneer het situaties betreft waar onze dieperliggende normen, waarden en overtuigingen getriggerd worden. Dat is namelijk afhankelijk van de denkpatronen die we hebben aangehouden voor zolang als we ons kunnen herinneren. (Sterker nog, vaak al voordat we ons kunnen herinneren…)

Ons onbewuste brein heeft al vanaf jongs af aan geleerd hoe het gaat handelen wanneer hele specifieke situaties zich voordoen. Is er ergens een conflict? De één zal er automatisch met gestrekt been in gaan, terwijl de ander het conflict zal proberen te sussen. En dat heeft te maken met de onderliggende overtuigingen die we als individu hebben. Hoe jij je dag-planning invult, hoe je ontspant, of hoe je je voordoet waar anderen bij zijn.

Meer dan 93% van al het menselijke gedrag wordt bepaald door de onbewuste overtuigingen die ons eigen Systeem 1 zich eigen heeft gemaakt, en deze bepalen ook grotendeels onze persoonlijkheid en karakter.

Eerder hadden we het al over de 98% van het mentale werk, wat gedaan wordt door ons Onbewuste Brein, Systeem 1. Dat houdt dus ook in hoe we reageren op bepaalde situaties. We hebben zelf het rationele idee dat, wanneer er een situatie zich voordoet, we eerst nadenken over wat de beste optie zou zijn om naar te handelen. Maar dat doen we niet bewust – dat doen we gebaseerd op onze onbewuste overtuigingen.

Maar wat is dan een overtuiging? Hoe bepalen we daadwerkelijk waar we van overtuigd zijn?

Wij omschrijven het altijd als volgt: “Een overtuiging is een gedachte die zich zodanig vaak herhaald heeft dat jij zelf niet meer twijfelt aan de validiteit ervan.”

Heb jij (onbewust) heel vaak de gedachte gehad dat alles altijd perfect moet zijn? Dan heb je dat als overtuiging intrinsiek gemaakt. Vervolgens uit dat zich in het feit dat jij alles altijd perfect probeert te krijgen, ook al is dat misschien voor anderen onmogelijk.

Heb jij (onbewust) heel vaak de gedachte gehad dat jij respect het meest belangrijk vindt? Dan heb je dat als overtuiging intrinsiek gemaakt. Vervolgens uit dat zich in het feit dat jij heel scherp door hebt hoe je bij iedereen dat respect op kunt wekken.

Heb jij (onbewust) heel vaak de gedachte gehad dat jij uniek bent? Dan heb je dat als overtuiging intrinsiek gemaakt. Vervolgens uit dat zich in het feit dat jij je altijd anders dan alle anderen gedraagt, kleedt, en denkt.

Jouw (onbewuste) overtuigingen manifesteren zich in jouw houding en gedrag, en die fungeren dus eigenlijk als spiegel voor jouw overtuigingen. Wanneer het dan ook gaat om de persoonlijke of professionele ontwikkeling van mensen, is het dus fundamenteel om inzicht te krijgen in die onbewuste overtuigingen.

Iedereen heeft een set aan onbewuste overtuigingen. En die bepalen voor meer dan 93% van het gedrag van dat individu. Wanneer je weet wat jouw onbewuste set aan overtuigingen inhoudt, dan heb je daar eigenlijk de WHY van jou als individu.

De Overtuiging-Potentieel-Actie-Resultaat Loop

Bovenstaande gaat over de dieperliggende sets aan overtuigingen. Daar hebben we als Vision Forward ontzettend veel ervaring mee, en is altijd één van de fundamenten waar we ons ontwikkeltrajecten mee starten. Het helpt namelijk ontzettend veel om deze zaken over jezelf te leren.

Een ander voorbeeld van de impact van onze individuele overtuigingen op het succes wat we nastreven, heeft te maken met de Overtuiging-Potentieel-Actie-Resultaat loop.

Die ziet er als volgt uit:

Het Onbewuste Brein is van essentieel belang voor jouw succes!
Visuele weergave van de O-P-A-R loop

Hoe gaat dit in z’n werk?

Potentieel

Wanneer we naar een specifiek Doel werken, dan werken we aan het ontsluiten van ons (eigen) potentieel. Dat Doel hebben we nog niet bereikt, dus het is nog niet tastbaar. We zullen ons moeten gedragen op een manier die ervoor zorgt dat we het Doel ook bereiken.

Op basis van onze onderliggende overtuigingen wordt al bepaald of we ons potentieel gaan ontsluiten en dat Doel überhaupt gaan realiseren.

Overtuiging

Okay, je hebt je Doel. Je weet dus wat jouw potentieel is, en of het de moeite waard gaat zijn. Vervolgens zijn er eigenlijk twee opties die te maken hebben met de onderliggende overtuigingen.

Optie 01: Je weet 100% zeker dat jij jouw potentieel kunt ontsluiten, en dat jij er alles aan gaat doen om dat Doel te realiseren.

Optie 02: Is dat niet lastig, zo’n Doel? Ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of ik dat wel kan…

Een duidelijk verschil dus. En dat verschil manifesteert zich in het volgende onderdeel van de loop.

Actie

Optie 01: Je weet 100% zeker dat jij jouw potentieel kunt ontsluiten, en dat jij er alles aan gaat doen om dat Doel te realiseren.

Wat gebeurt er vervolgens? Je gaat actie ondernemen! Sterker nog, je onderneemt zodanig veel actie dat het eigenlijk allemaal vanzelf lijkt te gaan. Je wordt steeds beter, en dat zie je in de resultaten.

Onderneem je veel actie, dan kun je naar rato ook wel verwachten dat er veel resultaat uit komt. En zo kom je steeds dichter bij jouw Doel en ontsluit je jouw potentieel.

Optie 02: Is dat niet lastig, zo’n Doel? Ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of ik dat wel kan…

Wat gebeurt er vervolgens? Je gaat misschien wel actie ondernemen, maar in alles wat je doet zit een laag twijfel. En dat heb je zelf door, en de mensen in jouw omgeving ook. Je blijft (onbewust en bewust) tegen jezelf zeggen dat het allemaal echt lastig is, en wat blijkt? Het blijft ook lastig.

Je onderneemt dus niet bijzonder veel actie, want het is lastig, en dan kun je naar rato ook wel verwachten niet dat er niet bijzonder veel resultaat uit komt.

Resultaat

Op basis van je overtuiging zie je dus jouw resultaten. En die resultaten die je ziet, doen vervolgens ook maar één ding: Zij leveren de bevestiging dat jouw oorspronkelijke overtuiging valide was, want zie het resultaat, en die blijft vervolgens alleen maar harder kleven. En jouw tegenwerken óf ondersteunen in jouw volgende acties.

Ook voor deze overtuigingen geldt dat ze onbewust zijn, tenzij je ze keihard concreet en bewust maakt. En je ziet wat dan alsnog de effecten kunnen zijn van deze patronen in Systeem 1.

Hier nog een mooie samenvatting van bovenstaande!

Conclusie: De impact van het Onbewuste Brein is gigantisch

Het mag wel duidelijk zijn: Onze hersenen zijn bijzonder geavanceerd in het regelen van het dagelijkse bestaan voor ons mensen. De belangrijkste taken (lichaamsfuncties, keuzes maken en denkpatronen sorteren op validiteit) worden geregeld zonder een actieve mentale inspanning van onze kant.

Systeem 1 is altijd aan het werk, en het bepaalt voor meer dan 93% alles wat we doen.

Op basis van onze onbewuste normen en waarden, denkpatronen en overtuigingen, en kijk of onszelf en de wereld, handelen wij. En gelukkig doen we dat allemaal op een unieke manier. Want ons brein heeft onze unieke ervaringen en invloeden gesorteerd en klaargestoomd voor gebruik op onze manier.

Zowel Napoleon Hill, Sigmund Freud en Carl Jung wisten hoeveel ons Onbewuste Brein voor ons regelde, en Daniel Kahneman heeft het keihard bewezen.

Wij gebruiken dit fundament in al onze trainingen en ontwikkeltrajecten. Wanneer je niet door hebt dat de impact van ons eigen, individuele Systeem 1 zodanig gigantisch is, dan is enige vorm van ontwikkeling al praktisch onmogelijk. Laat staan wanneer het een duurzame gedragsverandering betreft.

Meer weten? Of wil je deze kennis en ervaring inzetten om zelf een stap te zetten in het vergroten van het succes van jou of van je team/organisatie? Klik hier en kom met ons in contact of lees onze artikelen!

Vision Forward – We Innovate People.

Geschreven door Martijn Schaap en Stephan Annema.

Volg Vision Forward CEO Martijn Schaap op YouTube