We kunnen allemaal profiteren van de toenemende invloed van technologie op de arbeidsmarkt, zegt een denktank. Dat vergt wel flinke investeringen, ook van de werknemers zelf.

De technologische innovaties zorgen voor een hoop gemak in heel veel gebieden. Denktank “DenkWerk ziet automatisering als oplossing voor het échte probleem: de groeiende personeelstekorten in zorg, onderwijs, ICT en techniek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde een recordkrapte op de arbeidsmarkt. Als mensen stoppen met ‘oude’ banen die een robot of computer ook kan uitvoeren, zegt de denktank, kunnen ze aan de slag in beroepen waar ze harder nodig zijn.”

abstract ai art 373543 1 | Vision Forward International

En dus wordt er nogal wat gevraagd van de werkgevers en werknemers, om ervoor te zorgen dat de mensen wel gewoon aan het werk kunnen. Eventueel in een nieuwe functie of een nieuwe omgeving. En dat vereist omscholing en continue leren of verbeteren van vaardigheden. Een nieuwe set aan overtuigingen gericht op de toekomst en jouw rol daarin. “Bedrijven moeten hun werknemers inzicht geven: wat moet je in de toekomst allemaal kunnen? En dan kun je samen kijken hoe je dat kunt ontwikkelen, in een cursus of on the job.” aldus een lid van de Denktank.

Welke mogelijkheden biedt jij jouw werknemers? Ben jij een goede leider op dit vlak? Of, als je een werknemer bent, welke mogelijkheden heb je? Wat staat er in de weg om écht een paar stappen te zetten om klaar te zijn voor de toekomst? Laten we daar samen eens over praten.

#nerdsofhumandevelopment #training #educatie #robots #ai #success #subconscious

Voor het oorspronkelijke artikel, klik hier.